קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם בכלהערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 15:45-8:30 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 16:00-8:30 - ' בימים א', ב', ד', ה 18:00-13:30 - ' ביום ג

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

studio positivo

כל המידע מעיריית חריש ישירות WhatsApp ל- 052-5775775 שִׁמְרוּ את המספר בטלפון שלכם, שִׁלְחוּ "צרפו אותי" ותישארו מעודכנים

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת! לשירותכם בכל עת!

5 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker