קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

160 קו

- מחריש לאזור התעשייה קיסריה 160 קו פותחים שנה חדשה עם קו חדש!

מרכבת קיסריה לחריש

מחריש לרכבת קיסריה

פרדס חנה כרכור

ת.רכבת קיסריה פרדס חנה תרשיש/גרניט חלמיש/שוהם חלמיש/שוהם פארק התעשייה דרך הנדיב/דרך הים

קידמה/התמדה קידמה/החלומות קידמה/תנופה דרך ארץ/שדרות האחווה /גמלא 611 כביש דרך ארץ/ספיר דרך ארץ/אודם דרך ארץ/אשל מערב/דרך ארץ 6353 כביש צומת ברקאי למערב

קיסריה

חריש

דרך הנדיב/הנוטר דרך הנדיב/חבצלת 80 מחנה 80 צומת מחנה צומת כרכור צומת מנשה לצפון צומת חריש למזרח צומת המטווח למזרח

פרדס חנה כרכור

מנשה ברקאי מענית

מנשה

צומת חריש לצפון צומת מנשה לדרום צומת כרכור 80 מחנה דרך הנדיב/החלוץ דרך הנדיב/דרך הבנים צומת איטונג /אילת 651 651/ חלמיש חלמיש/שוהם

פרדס חנה כרכור ברקאי מנשה

מנשה פרדס חנה כרכור

צילום: מור שקיפי-לאטי

דרך ארץ/אשל דרך ארץ/אודם דרך ארץ/תמר דרך ארץ/צאלון /ספיר 6353 קידמה/תנופה קידמה/החלומות קידמה/התמדה

פרדס חנה כרכור

חריש

חלמיש/תרשיש תרשיש/חלמיש תרשיש/גרניט ת.רכבת קיסריה פרדס חנה

קיסריה

דקות 45 כל 5:30-10:00 תדירות הקו: כל שעה עד שעה וחצי 9:15-15:30 דקות 45 כל 15:45-18:45

פרדס חנה כרכור

8 7 8 7

2 0 6 0

מוקד כל קו של משרד התחבורה:

מוקד קווים:

פרטים באתר החברה: www.kavim-t.com

15 ' גיליון מס 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker