קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

» תחבורה

תגבור משמעותי ציבורית לחריש

לתל אביב 632 קו תדירות הנסיעות תתוגבר 23:00 הפעילות תוארך עד יפעל גם בימי שישי ובמוצ"ש לחיפה 631 קו 23:00 הפעילות תוארך עד יפעל גם בימי שישי ובמוצ"ש לחדרה 60 קו נסיעות ביום 21 עוד פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב

לבנימינה 71 קו נסיעות ביום 15 עוד פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב לפארק העסקיםקיסריה 160 קו לכל כיוון) 14( נסיעות ביום 28 פעם בחצי שעה במהלך היום פעם בשעה בשעות הערב

בהמשך: קו חדש למרכז המהלך הנוכחי של תגבור התחבורה הציבורית לחריש היה אמור לצאת לפועל עוד ברבעון הראשון של השנה. הוא תוקצב מראש במסגרת תקציב המדינה ובמסגרת החל נ טת הממשלה לחריש, אבל מחסור באוטובוסים בעקבות משבר הרכב העולמי ועיכובים בתהליכי הרכבת האוטובוסים בישראל גרמו לדחייה משמעותית ביישום המהלך. העירייה עמדה בקשר רציף עם משרד התחבורה בעניין הקצאת האוטובוסים החדשים כדי שמהלכי תגבור התחבורה הציבורית בחריש ייצאו לפועל בהקדם האפשרי וללא עיכובים נוספים.

מסלולי שני הקווים יהיו קצרים יח נ סית, במטרה לשפר את התדירות והיעילות של מערך הקווים הפנימיים בחריש. בתכנון המסלולים הושם דגש על נגישות מהשכונות למוקדי פעילות כמו בתי ספר, מבני ציבור וכד'.

בפעימת התגבור הבאה מתוכנן קו חדש לאזור המרכז, וכן קו אוטובוס 22 פנימי נוסף בחריש שיצטרף לקו שפועל כיום. עם תחילת פעילותו של הקו החדש יחול שינוי גם במסלולו , שכיום פועל כקו מאסף. 22 של קו

מחריש 160 חדש! קו לפארק העסקים קיסריה

כיוון) בתדירות של פעם בחצי שעה במהלך היום ובפעם בשעה בשעות הערב. הקו יופעל על ידי חברת קווים, ולמהלך שותפים משרד התחבורה והר נ שות הארצית לתחבורה ציבורית. ומסלולו 160 פרטים מדויקים על זמני קו מופיעים בעמוד הבא. נסיעה טובה!

במסגרת תגבור התחבורה הציבורית לחריש עמדה העירייה על כך שיפעל קו חדש לפארק העסקים קיסריה לטובת תושבי חריש שעובדים במקום. הקו – ייסע דרך שד' דרך 160 ' חדש – מס ארץ ומחלף מג"ב ויעבור בפרדס חנה עד ליעדו בפארק העסקים קיסריה. לכל 14( נסיעות יומיות 28 בקו יהיו

3 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker