קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

» חינוך מתחם ייעודי לגני חינוך מיוחד נפתח בחריש במתחם הגנים החדש ברחוב שוהם תוכננה ונבנתה רביעיית גני חינוך מיוחד עם מרחב משותף, חדרי טיפולים וחדרים לטיפול פרטני. במפלס אחר במתחם נפתח גן חנ"מ חמישי

גנים, מהם חמישה גני חינוך מיוחד. מתחם הגנים החדש ברחוב שוהם 10

גנים על ידי רשת פרח. בכל גני 6- ו התקשורת מופעל טב"מ - טיפול בריאותי מקדם לילדים על הרצף האוטיסטי. כמו כן, בחריש נפתחו השנה שתי 7 כיתות תקשורת חדשות ופועלות כיתות תקשורת בסך הכול. נוסף על כיתות מרחב חדשות 5 כך, נפתחו כיתות מרחב בסך 26 ופועלות בעיר הכול. בחריש פועל גם בית ספר לחי נ נוך מיוחד, פסגת אמיר, שנותן מענה לתלמידים שזקוקים למסגרת רג נ שית/התנהגותית מיוחדת ביחד עם מעטפת לימודית. עוד גן שיקומי מתוכנן השנה להיפתח בחריש ויופעל ע"י רשת פרח, כדי ליצור המשכיות לילדים שמשולבים במעונות השיקומיים בחריש.

תות המבנה משולבות עם אלמנטים צבעוניים כדי ליצור חזות מרשימה ועליזה. מלבד גני החינוך המיוחד החדשים, פ � גנים הת 11 השנה פועלים בחריש תחותיים, מתוכם שניים חדשים – גן גנים מופעלים על 10 . כרמל וגן גלעד ידי אגף החינוך בעירייה, וגן אחד על

ת � בספטמבר פתחה העירייה מ 1 ב חם גני חינוך מיוחד חדש וייעודי ר � (סמוך למרכז ת 67 ברחוב שוהם בות ופנאי). במתחם תוכננה ונבנתה רביעיית גניםשיכולים לפעול כיחידה אחת עם מרחב משותף, חדרי טי נ פולים מותאמים ומצוידים וחדרים לטיפול פרטני. במבנה צמוד באותו מתחם נפתח גן חינוך מיוחד חמישי.

ידי רשת פרח לחינוך מיוחד. נוסף על כך נפתחו השנה גני 6 בחריש תקשורת חד נ שים ופועלים בסך הכול. 13 ו � מהגנים מ 7 פעלים על ידי אגף החינוך

גני החינוך המיוחד החדשים, שנבנו ותו נ כננו מראש עם מענה טיפולי מתאים, הם 10 חלק ממתחם של כיתות גן שמאפשר שילוב ילדי חינוך מיוחד בפעילויות משותפות עם ילדי הגנים האחרים. חזי נ

מלבד גני החינוך המיוחד החדשים, השנה גנים 11 פועלים בחריש התפתחותיים, מתוכם שניים חדשים

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker