קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

חינוך »

חדש בחריש: גנים בשיטת החינוך המונטסורית גני ילדים מונטסוריים, מהם אחד ממלכתי-דתי. סביבת 5 לראשונה: העירייה פתחה הגן הותאמה לשיטה המונטסורית שמאפשרת לילד להתנסות בלמידה בעצמו

בסביבת הגן המונטסורי עזרי הלימוד השונים זמינים לילד על מדפים בגובה מותאם. בתמונות: גנים מונטסוריים בחריש

מותאם, והוא חופשי לפעול במרחב הזה ולבחור בעצמו את העזרים והפ נ עילויות שבהם הוא מתעניין. העירייה פתחה את הגנים המונטסו נ ריים בהתאם למדיניות החינוכית שלה לאפשר לכל ילד לצמוח בדרכו על ידי התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד. בכל גן אנשי צוות שעברו הכשרה מתאימה. מיקומי הגנים המונטסוריים בחריש: 13 (שני גנים), רח' ברקת 24 רח' אורן .8 (שני גנים) ורח' שקד

גיל שליסר, הפרויקטור אשר ליווה את הקמתו של מערך הגנים המונטסוריים בחריש אמר: "גישת החינוך המונטסורי רואה את הילד במרכז והופכת את גן הילדים למ נ קום אשר מספק מענה חינוכי נכון .21- ומדויק עבור ילד במאה ה "אני מאמין שהילדים בגנים המונ נ טסוריים בחריש יזכו להתחנך בד נ רך שתקנה להם את הכלים המי נ טביים למימוש הפוטנציאל הטמון בהם: עצמאות, מסוגלות, חברות, ביטחון ותעוזה".

העירייה פתחה לראשונה בחריש בשנת הלימודים תשפ"ג חמישה גני ילדים בשיטת החינוך המונטסורית. בהתאם לילדים שנרשמו, אחד הגנים הוא ממלכתי-דתי. הגישה המונטסורית מבקשת להעניק לילד כלים וכישורי חיים על ידי עזרים שתפקידם לעורר סקרנות ולאפשר למידה ספונטנית. הסביבה מותאמת לילד ומאפשרת לו להתנסות בלמי נ דה בעצמו ולהתנהל באופן עצמאי. בסביבת הגן המונטסורי עזרי הלימוד השונים זמינים לילד על מדפים בגובה

15 ' גיליון מס 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker