קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

נייר, עיתונים וקרטון דק

אריזות ריקות

פסולת ביתית

אריזות זכוכית

קרטונים

הוצאה ביום רביעי בלבד 23:00 עד 6:00 - מ

הוצאה ביום שלישי בלבד 23:00 עד 6:00 - מ

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

106 / *6719 למידע נוסף: מרכז שירות לתושב harish.muni.il

העובר על החוק צפוי לקנס

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker