קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

עיר צעירה לכולם: בית קהילה לאזרחים ותיקים יוקם ברחוב אורן . בבית 2022 שלב תכנון המבנה הסתיים, והבנייה מתוכננת להתחיל בסוף שנת הקהילה יהיו שלושה אולמות, לובי גדול וחצר, והוא יהיה בית למגוון פעילויות האזרחים הוותיקים בחריש: הרצאות, סדנאות, מפגשים חברתיים ועוד

חריש היא עיר רב-גילית שמציבה את האזרחים הוותיקים במרכז החברה. הדמיה: אדריכל רועי יצחקי

על אף שרוב אוכלוסיית העיר צעירה ל � אחוז מהתושבים הם י 50 וכמעט , העירייה 18- דים ונוער בני פחות מ משקיעה משאבים ורואה חשיבות יתרה בשירותים לגיל השלישי.

מבחוץ יעוצב המבנה בעיצוב אדרי נ כלי מיוחד עם קיר משופע, ובכניסה קיר חיצוני במראה חמים עם קורות דמויות עץ. מנהלת היחידה לאזרחים ותיקים בעירייה, עו"ס אירית קסטן: "המבו נ גרים הם נכס חשוב לחריש ולמרחב העירוני שלנו, ובית הקהילה ישמש מקום שבו יוכלו ליהנות ממגוון פעי נ לויות וגם מקום מפגששבו יוכלו לה נ משיך להיות מעורבים ומשפיעים". הצטרפו לפעילויות אנו מזמינים את כל האזרחים הוותיקים תושבי העיר להצטרף למגוון הפעילויות של היחידה לא נ זרחים ותיקים. פרטים באתר העי נ רייה (סרקו את הברקוד), וגם אצל מנהלת היחידה אירית קסטן בטל'

שלב התכנון של מבנה בית הקהילה החדש לאזרחים ותיקים הסתיים, ובחודשים הקרובים מתוכננת להת נ חיל הבנייה. בית הקהילה לאזרחים ותיקים יוקם בשכונת החורש, והוא

יהיה בית למגוון פעילויות האזרחים הוותיקים בחריש: פרויקט "בית קפה קהילתי", פעילויות "בית שמח", הר נ צאות, סדנאות, מפ נ גשים חברתיים ועוד. אמירה עירונית בשנים האחרונות ניכרת מגמה עירונית

בית הקהילה ל א ז ר ח י ם ותיקים ייב נ נה ברחוב )51 ' אורן (מס והוא ישת נ רע על שטח 270- של כ מ"ר. יהיו בו שלושה אולנ מות פעילות

י � מ"ר כל אחד, שנ 40 בגודל של כ - תן יהיה לחבר אותם לאולם אחד גדול על ידי קירות הזזה. נוסף על כך מתוכננת במבנה מבואה גדולה (לובי) שתוכל לשמש חלל פעילות נוסף ומקום למפגשים חברתיים. צמוד למבנה תוקם חצר שתהיה מקושרת לגינה הציבורית הסמוכה.

של אזרחים ותיקים שמגיעים להש נ תקע בחריש בעקבות ילדיהם. המי נ קום הנבחר - צמוד לגנים ובית ספר וכן למרכז מסחרי – הוא אמירה עי נ רונית: חריש היא עיר רב-גילית שמ נ ציבה את האזרחים הוותיקים במרכז החברה ולא דוחקת אותם לשוליים.

; ורכזת 052-5223530 המענים לאזרחים ותי נ קים, ליטל בר שלום .052-3660972 ' בטל

15 ' גיליון מס 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker