קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש (מפעם) דפיברילטור

שימושבדפיברילטור במקריםשל דום לב עשוי להציל חיים! מכשירי החייאה בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. 20 עיריית חרישהציבה הפריסה העירונית לפניכם:

ברחוב גפן אולם ספורט 35 רחוב גפן בכניסה למרחב המוגן בקומת הכניסה בית ספר כנפי רוח בנות 8 רחוב שקד בכניסה הראשית של מבנה המנהלה

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר המורים

בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר המורים

חטיבת הביניים החדשה 2 רחוב רימון בחדר המורים האולפנה 4 רחוב רימון במסדרון סמוך למשרד מנהלת ומזכירה מרכז ספורט וקהילה 9 רחוב הקהילה באולם הכניסה מצד ימין מרכז ספורט וקהילה 9 רח' הקהילה באולם הספורט סמוך למתקן המקבילים

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר המורים

בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במזכירות

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר המורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במזכירות בניין העירייה 78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב בקומת הכניסה מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

בית ספר ממלכתי (בצוותא) 5 רחוב יחד בכניסה הראשית

בית ספר דרך הפרחים 13 רחוב סביון במזכירות בית ספר חזון שמעון 8 רחוב טורקיז במזכירות

בית ספר ממלכתי-דתי )בצוותא( 4 רחוב רעות בכניסה הראשית

גם אחת מניידות הסיור העירוני מצוידת במכשיר דפיברילטור

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker