קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

נבחר קבלן במכרז להקמת הפארק בשכונתמעו"ף

הפארק יוקם על שטח דונם ויכלול 7.5- של כ מתקני שעשועים וכושר. בעקבות דרישת העירייה הוקדמו לוחות הזמנים נבחר קבלן מבצע במכרז להקמת הפארק בשכונת מעו"ף. הפארק יוקם דונם בצפון-מערב 7.5- על שטח של כ השכונה. עלויות הפיתוח הכוללות של מיליון שקל. 8.9- המתחם עומדות על כ הפארקתוכנן בתפיסה אקולוגית, ויהיו

השטח שבו יוקם הפארק בשכונת מעו"ף

בעקבות דרישת העירייה הקדים משרד השיכון את לוחות הזמנים, לאחר שבתוכנית המקורית אמור היה תהליך הקמת הפארק להתחיל רק אחרי שיסתיימו תהליכי השיווק של שטחי המסחר המתוכננים בש נ כונה.

בו מתקני שעשועים גדולים. אחד מהם מטר, 6- יהיה מתקן ענק בגובה של כ מיליון שקל. 2- שעלותו עומדת על כ עוד יהיו בפארק מתקני כושר, גינות קהילתיות ומדשאה גדולה. סך עלות מתקני השעשועים בפארק תהיה מיליון שקל. 3.1- כ

בפארק יוצב מתקן שעשועים ענק בגובה של מטר, שעלותו נאמדת 6- כ מיליון שקל 2- בכ

פעילויות וחוגים

פריסה רחבה ברחבי העיר לכל הגילים ולכל המגזרים

2023-2022 תשפ"ג

פרטים באתר העירייה

15 ' גיליון מס 16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker