קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

רוצים לשחק? פשוט הדליקו את האור!

בשבעה מגרשי ספורט ברחבי העיר התקנו מערכת חכמה וחדשנית להדלקת התאורה באופן עצמאי

)43 מגרש הדשא הסינתטי (רחוב טורקיז המגרש בתלמי הדר המגרש בתלמי רון המגרש ברונה רמון המגרש בתורת חיים המגרש המקורה בכנפי רוח בנים מגרש הדשא בכנפי רוח בנים

מוזמנים לשחק – ולייעל את השימוש באנרגיה!

*6719 ' בכל שאלה ניתן לפנות למרכז שירות לתושב בטל

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker