מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

ש מו של ח"כ מהליכוד, נקשר לאחפ רונה לפרשיה הזויה במיוחד. על שלט שמחוץ לבניין שעובר תמ"א ברחוב בזל בתל אביב, השתרברב שמו של ח"כ, כקבלן מבצע בפרויקט. בירור שנעשה , שם נחשפה הפרשה, 12 על-ידי חדשות ערוץ מול יזם הפרויקט הובהר, כי ח"כ הוא הקבפ לן הרשום משום שלחברה היזמית אין רישיון קבלן. "אין לנו רישיון קבלן ולכן יש לנו מישהו שאנחנו משלמים לו והוא נותן לנו את הריפ שיון שלו", צוטט היזם. בהמשך נשאל אם ניתן להיות קבלן וחבר כנסת והשיב: "כן, אפשר. אתה רואה". , שם 12 בירור שנעשה על-ידי חדשות ערוץ נחשפה הפרשה, מול יזם הפרויקט הובהר כי ח"כ הוא הקבלן הרשום משום שלחברה היזמית אין רישיון קבלן. "אן לנו רישיון קבלן ולכן יש לנו מישהו שאנחנו משלמים לו והוא נותן לנו את הרישיון שלו", צוטט היזם. בהמפ שך נשאל אם ניתן להיות קבלן וחבר כנסת והשיב: "כן, אפשר. אתה רואה". הסוגייה החמורה בפרשה נוגעת לנושא השכרת רישיון הקבלן של ח"כ, שכן מדובר בפעולה המנוגדת לחוק. לפי חוק רישום קבלנים, קבלן אינו רשאי לאפשר לאחרים להשתמש ברישיונו כדי לבצע עבודות הנדסה. בנוסף, כמו-כן נאסר לקבל תשלום כלשהו בגין "השכרת" הרישיון. בתגובה שהעביר משרד הבינוי והשיכון לחדפ בנושא נמסר כי, "המשרד רואה 12 שות ערוץ זאת בחומרה ופועל לסגירת אתרים שעובפ רים על החוק ושולל רישיונות במידת הצורך". "הקומבינה הזו, של השכרת רישיון קבלן, עלולה לעלות בחיי אדם, ברשלנות של ממש", אומר עו"ד תומר סופר, מתמחה ברישום קבלנים. "חלק מהסיבות לתאונות יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין "יש להחמיר את והתעשיות הנילוות: העונשים מול הקבלנים שאינם רשומים. לא יכול להיות ש"קבלני הטנדר" אוספים עובדים ללא הכשרה"

הרבות באתרי הבנייה נובעות מאותם קופ מבינות של קבלנים מתוך בצע כסף, במטפ רה להרוויח עוד כמה שקלים מהצד. ישנם קבלנים שיש להם רישיון לבנות אבל במפ קום להשתמש בו הם "משכירים" את הריפ שיון לאנשים אחרים שאין להם רישיון. מה שיוצא הוא, שאותם אנשים "ששוכרים" את הרישיון מהקבלן הרשום מבצעים בפופ על את העבודה באתר הבנייה (ולא הקבלן הרשום). אמנם כלפי חוץ וכלפי הרשויות יש לאתר "רישיון" אבל בפועל למי שבונה, אין באמת רישיון. קיים סיכוי שהעבודה תיעשה ללא אחריות ובצורה לא מקצועית. לצערי, השכרת רישיון קבלן זו תופעה שמתרחשת על בסיס יומי וקיים קושי ממשי לגלות זאת בשעת אמת, בפרט בהעדר כח אדם". החגיגה נגמרה תאונות העבודה באתרי הבנייה גבו את פועלי בניין מתחילת השנה. 10 חייהם של כפועל יוצא, יצא לאחרונה אגף רשם הקבלפ נים במשרד הבינוי והשיכון בפעילות אכיפה מוגברת מול קבלנים הפועלים בניגוד לחוק. פעילות זו כללה שלילת רישיונות והטלת עיפ צומים כספיים על חברות בנייה בעקבות הפפ רות תנאי רישיון ובטיחות באתרי בנייה. במסגרת פעילות האכיפה של רשם הקבלפ נים, עמית גריידי, שהתקיימה בתחילת חודש מרס נשללו שני רישיונות קבלן. על קבלן שקל ושלילה על 40,000 אחד הוטל קנס בסך תנאי, וקבלן נוסף זומן לשימוע לפני שלילה. קודם לכן, שלל הקבלנים במשרד הבינוי קבלנים נוספים 5 והשיכון את רישיונם של והתלה את רישיונם על תנאי של עוד שניים והטיל קנסות בהתאם לחוק. על-פי נתוני רשם הקבלנים, החברות הקפ בלניות הפרו כללי בטיחות רבים שהביאו למצב המסכן את חיי העובדים, חלקן פעלו באתר מבלי שדיווחו למינהל הבטיחות והבפ ריאות, מבלי למנות מנהל עבודה כמחויב ולא עמדו בתנאי הרישיון. מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מופ

depositphotos : צילום

רגנשטרן מסר בתגובה כי, "משרד הבינוי והשיכון רואה בחומרה רבה פעילות של קבלפ נים הנוגדת את הוראות החוק. לצערנו עדיין ישנם קבלנים ויזמים שלא עומדים בכללים והנהלים שנועדו להבטיח את בטיחות האתר והעבודות המתקיימות בו. אני מאמין כי ביפ צוע עבודות בנייה לפי הכללים, הם הבסיס לאתר בנייה בטיחותי ואיכותי עבור העובדים בו, עבור האוכלוסייה באזור ועבור הדיירים העתידיים שיגורו במבנים. נמשיך ונפעל בכל האמצעים על מנת לוודא שכל קבלן במדינה יעבוד על פי הנהלים". "קבלני הטנדר" – צרת הענף לדברי יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ענף הבניין מאגד את מרבית הסכנות הקיימות בשוק העבודה, ואלו נפוצות אף יותר בקרב קבלנים שאינם רשומים כמעט בכל התחופ

37

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online