מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

משכורת גבוהה הכרוכה בסכנת חיים: מי רוצה להיות מנופאי? עבודת המנופאי לא קלה, הם עובדים ללא תנאים אלמנטרים, ללא שירותים וחשופים לפגעי מזג האוויר. לצד בעיות בטיחות, דווקא המשכורות במקצוע די מפתות. האם זה רנית נחום-הלוי משתלם להיכנס לקוקפיט של העגורן ? / ב גובה עשרות מטרים מעל פני הקפ רקע יושב לו המנופאי בין שמיים וארץ, ומתפעל את מפלצת הענק חשים כי המנהלים שלהם לא דואגים לבטיפ חותם, ושליש ציינו כי המנופים אינם בטוחים. מכלל 30% תוסיפו לזה את העובדה שמעל 13 שנה ומעלה, ורק 40 המנופאים הם בני מנופים 2,000 פקחים אחראים לבדוק כמעט בישראל - ועכשיו תבינו מדוע המקצוע הזה מחפש בנרות ידיים עובדות. כגון גשם, שמש ובעיקר רוחות. שלא לדבר על הצורך לטפס ולרדת בסולם. מי שומר על המנופאי?

הזאת. על הקרקע ישנם עוברי אורח שמריפ מים ראש אל-על כדי לחזות בכך, אבל העפ בודה הזאת, עם נוף פנורמי ושקט, נשמעת מרגיעה ופסטורלית, אך עשויה גם להיות מסוכנת. דו"ח של המוסד לבטיחות וגיהות מלפני שלוש שנים גילה כי כשליש ממפעילי העגורפ נים היו מעורבים בתאונה בה נפגע עובד, ורוב גדול היו מעורבים ב"כמעט תאונה". מהדו"ח שהתבסס על סקר בקרב מפעילי עגורנים, עלה כי רק שליש מבצעים את הבדיקות התפ קופתיות הדרושות על-פי התקנות, מחציתם

המנופאים בענף הבניין הם מהתפקיפ דים המרכזיים והחשובים באתר הבנייה. נחתם נספח להסכם העבודה 2017 בשנת הקיבוצי הכללי עבור העובדים המועסקים כמנופאים בענף ונכנס סעיף חשוב שעופ סק בבטיחות וגיהות של המנופים. בסעיף כמפורט בנספח להסכם, מפורט מה יש 25 לעשות על מנת לתקן את הליקויים הנהוגים בענף: כיצד יש לפקח על תקינות המנוף, איזה ציוד חייב להיות למנופאי כשהוא עובד בגובה ועוד. כיום, מסתבר, אין מספיק אכיפ

קו הרקיע של ישראל השתנה בשנים האחרונות, ועם תנופת הבנייה מתעופ רר הביקוש למקצוע המבטיח משכורות ו � אלף שקל בח 15 ממוצעות העומדות על כ - דש. אך האם זה משתלם? 10- מדובר בעבודה קלה בכלל, שנעה בין שעות בתוך "תא" קטנטן, ללא שירותים 15 או מים זורמים, חשופים לפגעי מזג האוויר

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online