מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

הקבלנים הלא רשומים הרעה החולה שמוסיפה שמן למדורת ענף הבנייה היא "קבלני הטנדר", אותם קבלני בנייה, אינסטלציה, חשמל, ושיפוצים שעובדים ללא רישום בחוק. דרישה: רנית נחום-הלוי להחמיר את העונשים מול הקבלנים הלא רשומים / ש מו של ח"כ מהליכוד, נקשר לאחפ רונה לפרשיה הזויה במיוחד. על שלט שמחוץ לבניין שעובר תמ"א הסכנה הגדולה

החגיגה נגמרה תאונות העבודה באתרי הבנייה גבו את פועלי בניין מתחילת השנה. 10 חייהם של כפועל יוצא, יצא לאחרונה אגף רשם הקבלפ נים במשרד הבינוי והשיכון בפעילות אכיפה מוגברת מול קבלנים הפועלים בניגוד לחוק. פעילות זו כללה שלילת רישיונות והטלת עיפ צומים כספיים על חברות בנייה בעקבות הפפ רות תנאי רישיון ובטיחות באתרי בנייה. במסגרת פעילות האכיפה של רשם הקבלפ נים, עמית גריידי, שהתקיימה בתחילת חודש מרס נשללו שני רישיונות קבלן. על קבלן שקל ושלילה על 40,000 אחד הוטל קנס בסך תנאי, וקבלן נוסף זומן לשימוע לפני שלילה.

לבצע עבודות הנדסה. בנוסף, כמו-כן נאסר לקבל תשלום כלשהו בגין "השכרת" הרישיון. בתגובה שהעביר משרד הבינוי והשיכון לחדפ בנושא נמסר כי, "המשרד רואה 12 שות ערוץ זאת בחומרה ופועל לסגירת אתרים שעובפ רים על החוק ושולל רישיונות במידת הצורך". "הקומבינה הזו, של השכרת רישיון קבלן, עלולה לעלות בחיי אדם, ברשלנות של ממש", אומר עו"ד תומר סופר, מתמחה ברישום קבלנים. "חלק מהסיבות לתאונות הרבות באתרי הבנייה נובעות מאותם קופ מבינות של קבלנים מתוך בצע כסף, במטפ רה להרוויח עוד כמה שקלים מהצד. ישנם קבלנים שיש להם רישיון לבנות אבל במפ קום להשתמש בו הם "משכירים" את הריפ שיון לאנשים אחרים שאין להם רישיון. מה שיוצא הוא, שאותם אנשים "ששוכרים" את הרישיון מהקבלן הרשום מבצעים בפופ על את העבודה באתר הבנייה (ולא הקבלן הרשום). אמנם כלפי חוץ וכלפי הרשויות יש לאתר "רישיון" אבל בפועל למי שבונה, אין באמת רישיון. קיים סיכוי שהעבודה תיעשה ללא אחריות ובצורה לא מקצועית. לצערי, השכרת רישיון קבלן זו תופעה שמתרחשת על בסיס יומי וקיים קושי ממשי לגלות זאת בשעת אמת, בפרט בהעדר כח אדם".

ברחוב בזל בתל אביב, השתרברב שמו של ח"כ, כקבלן מבצע בפרויקט. בירור שנעשה , שם נחשפה הפרשה, 12 על-ידי חדשות ערוץ מול יזם הפרויקט הובהר, כי ח"כ הוא הקבפ לן הרשום משום שלחברה היזמית אין רישיון קבלן. "אין לנו רישיון קבלן ולכן יש לנו מישהו שאנחנו משלמים לו והוא נותן לנו את הריפ שיון שלו", צוטט היזם. בהמשך נשאל אם ניתן להיות קבלן וחבר כנסת והשיב: "כן, אפשר. אתה רואה". , שם 12 בירור שנעשה על-ידי חדשות ערוץ נחשפה הפרשה, מול יזם הפרויקט הובהר כי ח"כ הוא הקבלן הרשום משום שלחברה היזמית אין רישיון קבלן. "אן לנו רישיון קבלן ולכן יש לנו מישהו שאנחנו משלמים לו והוא נותן לנו את הרישיון שלו", צוטט היזם. בהמפ שך נשאל אם ניתן להיות קבלן וחבר כנסת והשיב: "כן, אפשר. אתה רואה". הסוגייה החמורה בפרשה נוגעת לנושא השכרת רישיון הקבלן של ח"כ, שכן מדובר בפעולה המנוגדת לחוק. לפי חוק רישום קבלנים, קבלן אינו רשאי לאפשר לאחרים להשתמש ברישיונו כדי

עו"ד תומר סופר, מתמחה "חלק ברישום קבלנים: מתאונות העבודה נובעות מקומבינות של קבלנים ובצע כסף" "קבלנים ויזמים לא עומדים בכללי הבטיחות המחייבים באתרי הבנייה" יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון:

צילום: ניר קידר

צילום:סטודיו סגול

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online