אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

הרקע לפינוי בן שמן במלחמת תש"ח 2.2 צבי ארז

החליטה עצרת האו"ם על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות 1947 ביום כ"ט בנובמבר בארץ ישראל – מדינה יהודית ומדינה ערבית. בתוכנית החלוקה לא נכללה בן שמן במדינה היהודית. הערבים דחו לחלוטין את התוכנית ופתחו במעשיי איבה נגד היישוב היהודי, בין היתר ע"י התקפות של כנופיות על הדרכים. בן שמן היה ישוב יהודי בודד בלב אוכלוסייה ערבית שחי בשלום עם שכניו. במצב שנוצר הפך למטרה לתקיפה ולכיבוש. בן שמן נכנסה למצור חלקי, ההגעה אליה התאפשרה רק בשיירות אספקה אותן ליוו , 1947 דצמבר 14 הגיעו שלוש שיירות לבן שמן. השיירה השלישית, ב- 1947 לוחמים. בחודש דצמבר הותקפה ע"י הלגיון הערבי. בקרב הקשה נהרגו שלושה עשר לוחמים. בן שמן נחשבה כמאחז צבאי אסטרטגי שאין לפנותו, אך בעקבות התקפה זו על השיירה הוחלט על והתושבים המבוגרים. 16 פינוי כל תלמידי המוסד מתחת לגיל , מעבר זה 1948 בשיירות הבאות אותן ליוו גם הצבא הבריטי, התחיל פינוי הילדים והמבוגרים בתחילת . הפינוי היה למחנה צבאי בריטי ליד כפר ויתקין שעמד להתפנות 1948 נמשך בחודשים פברואר-מרס עם עזיבת הבריטים את הארץ. הפינוי התנהל בצורה מסודרת בזכות הצבא הבריטי שדאג לארגון העברה. פינוי הילדים היה קשה כיוון שרובם היו שרידי השואה, והעקירה מהפינה החמה בבן שמן הייתה קשה עבורם. הם הובאו למחנה צבאי, מחנה שהזכיר את זוועות העבר, אך במהרה ובעזרת צוות מחנכים שבא עמם מבן שמן, הסתגלו למקום החדש. ילדי בית הספר הועברו למחנה "עין התכלת" ליד נתניה ושהו בו כשנה. למרות קשיים רבים, התפתח כפר הנוער, ובמהרה הוקם יישוב חדש שזכה לשם "בן שמן ב'", ולימים נקרא "נעורים". הושקעו מאמצים לקיים את מסורת החיים בכל הנוגע ללימודים, עבודה וחיי חברה. תם פרק בן שמן ב'. 1953 החלה חזרה הדרגתית של כפר הנוער לבן שמן המקורית, וב- 1951 בשנת ימים עד 99 היה במצור מלא במשך 1948 במהלך תקופה זו, היה בן שמן תפוס על ידי הצבא, מאפריל שימש המקום כמחנה קליטה ומעבר לנוער עולה. 1949-50 . בשנים 1948 לשחרור ביולי 1948 בינואר 27 קטע ממכתבו של ד"ר להמן. נשלח מארה"ב ב עם עזיבתנו את בן שמן אנו מאבדים איזה דבר יפה מאד שהתפתח באופן אורגני, כמו שנה, לעזוב את המקום, נמצא רק אז את הכוחות 22 שמתפתח יצור חי. אם עלינו היום, לאחר הדרושים להתחיל מחדש, אם ימשוך אותנו רעיון גדול חדש... במקום להקים באיזה מקום בארץ העתקה של בן שמן הישנה, עלינו להתחיל בבניינו של משהו מקורי על אף כל הסכנות הקשורות בזה. אחרת יעמוד תמיד העבר כצל מאחורינו.

אריה סימון מתדרך את החניכים לפני הפינוי מהכפר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online