אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

להלן מספר דוגמאות בולטות: שתי שכונות בצפון ירושלים פונו מיד לאחר הכרזת המדינה: עטרות ונווה יעקב. .(19/5/1948 ) היישובים צמח, שער הגולן ומסדה פונו , נכבשו בחזרה על ידי כוחותינו ופונו שוב "כל אנשי פונו בית הערבה, קליה וצפון ים המלח והועברו לסדום. בן גוריון כותב ביומנו: 20/5/1948 30 ילד ו- 20 איש בתוכם 700 בית הערבה והצפון עברו לסדום , לקחו איתם כל הנשק. יש בסדום זקנים הורי פועלים..." 100 נשים – יש להוציאם. ישנם גם פינוי נשים וילדים היו בכל יישובי צפון הנגב – כפר דרום, נגבה, נירים, יד מרדכי, אשר חלקם נכבשו על ידי המצרים, אך חלקם )נגבה ויד מרדכי( עמדו בגבורה מול הכוחות המצריים. גם בצפון פונו ישובים: אילון, חניתה, ואפילו במרכז הארץ: בארות יצחק, גזר ועוד... כאמור, תושבים רבים פונו גם בערים הגדולות, אך בעוד שהקיבוצים וחלק מהמושבים פונו בצורה מאורגנת , רבים מתושבי הערים התפנו בכוחות עצמם באופן פרטי ללא מעורבות המוסדות... 248 אזרחים וחיילים נרצחו, 1,144 – – יום שחור, התקפה מתוכננת של מחבלי החמאס 7/10/2023 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו - מלחמה חדשה. ממשלת ישראל החליטה על פינויים של יישובים רבים. מאז מלחמת העצמאות לא פונו יישובים עקב מלחמה – היקף התושבים הישראלים שנאלצו 19/10/23 על פי פרסום של המכון הישראלי לדמוקרטיה מיום איש. 330,000 - לעזוב את בתיהם נאמד ב כ מספר זה כולל את כל אותם התושבים שהתפנו בצורה מאורגנת, וכן את אלפי האזרחים שהתפנו מרצון באופן פרטי. יש לציין כי המספרים הרשמיים נמוכים בהרבה. על פי מרכז המחקר והמידע של 62,000 נפש מהם 12,000– הכנסת פונו על ידי המדינה בשתי הזירות ) הצפונית והדרומית( כ בגזרה הצפונית.

פינוי ילדי קיבוצי הדרום במלחמת העצמאות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online