אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

שנה לעליית הנוער 90 פסיפס תמונות מציון אירוע שנערך בחג השבועות תשפ"ד בכפר הנוער בן שמן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online