עמית והגר | חינוך פיננסי מהלכה למעשה

אלף שקל שהפכו להון עצמי מההלוואה 400 אלף שקל ( 800 שיושקע בקרן יהיה אלף שקל מההלוואה השניה). 400 הראשונה ו- שנים (יתחיל לפעול 11 . מנגנון הריבית דריבית יפעל על כספי הרווחים במשך 2 אלף שקל, רווחיי 32 מתחילת השנה השניה לאחר שיופקדו בפוליסה הראשונה השנה הראשונה). שקל בקירוב. לא רע לבחורה 1,557,000 שנים סך ההון שתצבור הבת יהיה 12 מקץ .32 צעירה בת בשקפים המצורפים ניתן לראות את משך החיים של ההשקעה ואיך הכסף גדל עם השנים: 1 שקף

2 שקף

20 www.bddror.co.il | עמית והגר דרור | חינוך פיננסי מהלכה למעשה הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online