עמית והגר | חינוך פיננסי מהלכה למעשה

3 שקף

זו התוכנית, היא אולי נראית גרנדיוזית, רחוקה, בלתי ישימה וכו' וכו'. מי שנרתע ומבטל, לא בשל. מי שמבין את הקונספט ומבין המשמעות של בת/בן שמתחיל את החיים הבוגרים שלו בהסתפקות בפחות ממה שמרוויחים ואת העודפים התקציביים מתרגלים להקצות להשקעה, ידע להתאמץ ולתמוך כדי לעזור לה/לו לעמוד בהתחייבויות הממושכות. הרווח יהיה של כולם. ש"ח בחודש. גם 6000 כמובן שאפשר לעשות את המהלך הזה עם סכום קטן מ- ש"ח הלוואות בחודש, יהיו לכך 3000 אם תיווצר אחריות ארוכת שנים להחזר של השלכות רבות על ההתנהלות הכלכלית של הבת/הבן שלנו. מומלץ, לכל הפחות, לשוחח עםהילדיםעל הרעיון וההצעהשהוצגה כאן. בהצלחה! בפרק הבא נעסוק ברעיונות והצעות איך ילדים ונערים יכולים להרוויח כסף בעידן הנוכחי.

21 חינוך פיננסי מהלכה למעשה | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online