עמית והגר | חינוך פיננסי מהלכה למעשה

אותנו לבוגרים או עצמאיים. הוא קיבע אותנו כתלותיים. אנחנו לא כועסים על ההורים, כמובן, ואנחנו לא כועסים על עצמנו שנהגנו בחוסר של המאה הקודמת. אנחנו מרשים לעצמנו 80 תבונה פיננסית אי שם בשנות ה לבחון את המנהג הזה בראיה של בוגרים משכילים פיננסית. זה היה פעם. מה אנחנו מציעים היום לעשות עם מנהג דמי הכיס: כאמור, אנחנו ההורים רוצים לתת לילדים כלים, ידע ופרקטיקה להתנהלות פיננסית נבונה בחייהם. לכן, ניקח את דמי הכיס לאקסטרים. ההורים והילדים יושבים ביחד באירוע שמוקדש לשיחה פיננסית מרחיבת דעת וההורים מציגים את המתווה הבא – הילדים יקבלו בתחילת השנה סכום גדול חד פעמי של דמי הכיס שיגלם דמי כיס ש"ח הם דמי הכיס החודשיים, אזי כל 100 לשנה קדימה. נאמר, לצורך הדוגמא, חודשי דמי כיס). 12 ש"ח (שמגלמים 1200 ילד יקבל בינואר הסכום הזה הוא התקציב השנתי של המפעל הפרטי של כל ילד. הילד הוא המנכ"ל של המפעל ועליו להתנהל עם הסכום הזה לפי מספר כללים: התפתחות הכסף יחולק לפי שיקול דעתו של המנכ"ל (הילד) לארבע קטגוריות – (כסף שיעבוד כדי לייצר עוד כסף), השקעה (למידה, השקעה בעצמו), אישית (דברים ביזבוזים (איתור גוף שיקבל תרומה מתוך התקציב של המנכל) ו תרומה שהילד רוצה לקנות לעצמו בכסף שלו). ש"חלפי ארבעתהפרמטרים 1200 המנכ"ל יציגלהוריםאתהחלוקהבאחוזיםשלה הנ"ל. כמה כסף יקבל כל אחד מארבעת אפיקי חלוקת התקציב. המנכ"ל יציג להורים מה הוא מתכוון לרכוש להתפתחות אישית, איפה הוא חושב להשקיע את החלק של ההשקעה, למי ולמה הוא רוצה לתרום.

13 חינוך פיננסי מהלכה למעשה | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online