עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

האם לנוכח ההתפתחויות יחולו , סיור בקמפוס אפרופו ? שינויים בתוכניות להקמת הקמפוס הצפוני יכול לבשר שיש האצה בתוכניות אני " : היימס ' פרופ המעבר המתוכנן . הפיתוח והבנייה של הקמפוס הצפוני נערכים ל דרומה מתרחש בקצב הולך וגובר ואנו " של צה לתת סגל חדשים שיוכלו לקליטתם של הרבה חברי הסטודנטים כתוצאה במספרי מענה לגידול המסתמן שנהיה חייבים לספק לחברי ברור לנו . מהמעבר הנדון והדבר , עבודה מעבדה וחדרי הסגל הנקלטים שטחי היות שאין , מחייב הקמת בניינים חדשים בהקדם האפשרי ." אפשרות לבצע תוספת בנייה בקמפוס מרקוס של האוניברסיטה " הכוח המדעי " ובינתיים בניית על הניהול האקדמי כאחראי בתוקף תפקידו . נמשכת שהקים של כוח המשימה המחקרי שותף הרקטור בגיבושו הפיתוחים . נשיא האוניברסיטה למאבק בנגיף הקורונה לאוניברסיטת אפשרו האקדמיים של כמה מחוקרינו המדע בנגב לכבוש פסגות חדשות בתחומי גוריון - בן ' החוקרים אומר פרופ מלא התפעלות על הישגי . והמחקר היתה התגייסות מדהימה של חוקרות וחוקרים " : היימס . מישורים הקשורים לנגיף למצוא פתרונות בכל מיני כדי הסגל חברי השקיעו , ובתנאים לא פשוטים , לצד זה תוך , שהפעילות המחקרית תימשך מאמצים גדולים כדי את במיוחד יש לציין . המחקר דאגה לשלומם של תלמידי החוקרות והחוקרים שהם הורים לילדים קטנים שנאלצו ." ללמד ולחקור בתנאים לא אופטימליים גוריונים הלומדים - אלף הבן 20 הדאגה לרווחתם של מחשבותיו . לכל התארים אף היא מעסיקה את הרקטור וכל הדרכים הובילו , הסיוע לסטודנטים לאפיקי תועלו להבטיח שהשכלתם של הסטודנטים – ליעד מרכזי ימים " . והסטודנטיות לא תיפגע בגלל משבר הקורונה ' אומר פרופ ," גם בהיבט הכלכלי , קשים עוברים עלינו של משבר עמוק שפקד נמצאים בעיצומו אנחנו " . היימס משבר שלא פסח גם על קהילת , את המשק הישראלי . הסטודנטים שלנו כולל על רבים מן , האוניברסיטה מי – רווחתם של הסטודנטים ניצבת בראש מעינינו האוניברסיטה תעשה , אחר או שיזדקק לסיוע כלכלי ." לעזור כמיטב יכולתה כדי

| אבג 9 מצד מצביעים על שביעות רצון סקרים שביצענו " הסטודנטים על כך שהסמסטר לא נפסק בגלל משבר << המשך בעמוד הבא לסיוע קידום המטרה הקימה האוניברסיטה קרן למען בקשיים אלף שקלים לסטודנטים שנתקלו 800 בסך כלכלי והיא באה לקראתם , כלכליים משמעותיים בגלל המשבר ביוזמת הרקטור ובתיאום עם דיקנאט . נושאים במגוון סטודנטים שמתגוררים במעונות הסטודנטים נקבע כי 1 - לסיים את החוזה שלהם ולפנות את דירתם החל מ יוכלו בכך כל סטודנט שהיה מעוניין . ללא קנסות , 2020 במאי יכול היה לדחות את תשלום שכר הלימוד עבור החודשים . 2020 ביוני 14 אפריל עד - מארס את באר שבע מתוך התחשבות בסטודנטים שעזבו של משבר הקורונה הוחלט שלא לקטוע את הלמידה בגינו על רקע חוסר הפעילות של התחבורה הציבורית . מרחוק התאפשר לסטודנטים להשלים את חובותיהם האקדמיים . להיטלטל בדרכים מבלי , בסיוע תוכנות ללמידה מרחוק אפיקים ספק שהמעבר להוראה מקוונת פתח לפנינו אין " נחפש את הנוסחה שתאפשר הוראה פרונטלית משולבת עם העברת הקורס כך שחלק מהסטודנטים יישבו , בזום , בשיעור מהבית בכיתה וחלק ישתתפו לראות את ההקלטה של השיעור יוכלו או במועד מאוחר יותר , הוראה ואיפשר גמישות ואיגום של משאבי , חדשים . אומר הרקטור ," אך דברים אלה לבדם אינם מספיקים על השילוב הנכון , לחשוב על שיטות ההוראה מחובתנו " ועל הוראה , למידה מקוונת ומפגשים פרונטליים בין problem-based) שמשתפת יותר את הסטודנטים ." ועוד ' כיתות הפוכות ' ,(learning במסקנות ראשונות ממבצע ההוראה תוכל לשתף אותנו ? המקוונת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker