עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הטיפול במשבר הקורונה בידיים טובות Covid-19- סגל האוניברסיטה ובוגריה מובילים את המערכה נגד ה חברי מטעם משרד הבריאות צילומים באדיבות רחל דוד מהמרכז ) נמרוד מימון ' ופרופ , לוי חזי ' פרופ , איתמר גרוטו ' פרופ : לשמאל מימין , גוריונית במשרד הבריאות - הנציגות הבן ( ברזילי הרפואי ובאדיבות המרכז , סורוקה הרפואי

כירורג בהתמחותו ובוגר התואר השני , לוי ' פרופ מילא מגוון , גוריון - בניהול מערכות בריאות בבן שימש כקצין ; תפקידים בכירים בתחום הרפואה ל ועמד בראשמינהל הרפואה " בצה רפואה ראשי . במשרד הבריאות , ל משרד הבריאות " המשנה למנכ , איתמר גרוטו בניהול מערכות בריאות סיים תואר שלישי מפתח ומילא תפקידי גוריון - באוניברסיטת בן משנת – הבריאות במסגרת הפקולטה למדעי במחלקה לבריאות המניין הוא פרופסור מן 2019 בריאות הציבור ובריאות הציבור ומרצה בנושאי מטעם " אות הבוגר " הוענק לו 2018 בשנת . הסביבה . גוריון - אוניברסיטת בן גרוטו התרחבה הנציגות ' ופרופ לוי ' יחד עם פרופ גוריונית בצמרת משרד הבריאות המטפלת - הבן במשבר הקורונה והיא כוללת גם את האפידמיולוג

זכה לאחרונה לתוספת מערך הבריאות הלאומי סגל כוח משמעותית עם הצטרפותםשל חברי בחוד . הבריאות לשורותיו הפקולטה למדעי החניתשל המאבק בנגיף הקורונה ניצבים רופאים , בריאות הציבור בתחומי שם עולמי ומומחים בעלי שרתמו את ניסיונם , גוריוניסטים בעבר ובהווה - בן וצמצום בלימת הנגיף הקטלני וכישוריהם למען . היקף התחלואה ש ברזילי " ע מנהל המרכז הרפואי , לוי חזי ' פרופ התמנה לא מכבר , גוריון - המסונף לאוניברסיטת בן גאה בבחירתו אני " . ל משרד הבריאות " לתפקיד מנכ ," ל משרד הבריאות " לתפקיד מנכ לוי ' של פרופ . דניאל חיימוביץ ' אומר נשיא האוניברסיטה פרופ ספקשמדובר באדם המתאים ביותר למשימה אין " הלאומיתשל מערכת הבריאות בייחוד בתקופה ." המאתגרתשבה אנחנו נמצאים

4 בריאות הציבור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker