עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שוויון בין המינים בתקופת הסגר מחקר שנעשה בפקולטה לניהול על ממצאים שם גילפורד גלייזר מציג הצריכה מפתיעים בנוגע להרגלי יותר צרך מי | בתקופת הסגר ? יותר פורנו צרך ומי ? אלכוהול התשובות מפתיעות

ר ענב פרידמן " ד . הצריכה משבר הקורונה שינה את הרגלי

16 מחקר חדש |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker