הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

או במכון דעת סופרים 052-7653952 daassofrim@gmail.com

להשיג בחנויות הספרים יפה נוף הפצה: פלדהיים

87

Made with FlippingBook Digital Publishing Software