הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

הדפסת ספרי קודש 0548471331.......................................................... המעמדים. 0527148992 .......................................................... צורת הדף 02-5386124 ....................................................... גלובל פרינט 02-6522977..................... ירושלים 3 מרכז ספיר אב הדפסות, ירושלים ......................................................7 מרכז ספיר דורות, 02-6504055 054-8401840 ...................... צוף - נתן פלדמן, 054-4635231...................................... יהושוע גולד אות הזהב, 08-8533396.................................................... עטרת הדפסות 02-5374180...................... ירושלים 3 אהלי יוסף האמנים 'חן', 02-6661999............... ירושלים 30 בית הדפוס העיר העתיקה, 02-6606882................................ ירושלים 31 בית הדפוס חמד, 02-5373714....................... ירושלים 25 אהליהב חסד ואמונה, 02-6557860.............................................. 16 בית הדפוס כתר, 02-6551000........................................ 20 בית הדפוס פרנטיב, ,) 10000 א לוין אפשטיין בע"מ(כמות מעל 5552039.................................................. א.ת בת ים 15 העמל 89245749..................................................... אזור המרכז חיש, 03-6771499..................... בני ברק פנחס ראובן - מלכות דוד, 077-40-70-315.......................... ירושלים אוצר הספר התורני, אמונה וחסדר דפוס וכרכיה, 26715501.................................. מישור אדומים 8 מעשה חושב 26536653............................... ירושלים 35 מרכז ספיר כספית, 718-486-58-18................................... ארה"ב דפוס 'המעתיק', 414-617-088-46. ............................ לונדון 'בריטניה' אור חדש, 732-905-0081....................................... ניו - יורק דפוס גיליון, 25389331.............................................. 5 יהודה המכבי אחוה, 077-203-29-73........................................................ פאר והדר 02-6444966.............................................. ספרים מא' ועד ת' 058-3284223......................................... הוצאה לאור 'ואנוהו', 052-7633923................................... היהלום שבספר ש. ברגר, 054-849945 ............................................... עולם ההדפסות,

02-6796966 ............................................... ירושלים פנורמה , 03-7171200 ............... תל אביב-יפו קמפוס לדפוס דיגיטלי , 03-689433 ......................... תל אביב-יפו שפירא רפרוגרפיה, הפצת ספרי קודש בארץ ובחו"ל 057-3112526...................................... 5961 ת.ד אהבת תורה, 02-5377790.................................7 קדושת אהרון אור התורה, 1-700-700-692.....................7113 ת.ד ארון הספרים היהודי, 02-500969............................................................. י-ם המפיץ, 026230294................................ י-ם 1 דוד הפצת ספרי ייסוד, 03-6765382................................ ב"ב 1128 ת.ד הפצת הספר, 02-5356413....................................... מישור אדומים המסורה, 03-5746858........................... ב"ב 22 אמרי חיים הדרת הספר, 077-40-70-315................. י-ם 27373 ת.ד הפצת ספרי קודש, 02-5385095...................... 56 מישור אדומים ת.ד חנוך ווגשל, 02-5323781.............................................. י-ם 1 בר אילן י פוזן, 02-6513947.................................................... פלדהיים י פוזן, שלם סוכנות להפצה, 02-5385095................................................. י-ם 5 יהודה המכבי 052-7647733......................... הפצה בבתי כנסיות איציק בלוי, 03-5171546............................... ת"א 14 לילינבויים המפיצים, 0573100946...................... א.ת בית שמש ספרים 'פיגינבוים', 0523939444 .............................................................. קולמוס 03-5793829................................ בני ברק 5 קוטלר אברמוביץ, 03-5792612...................................... בני ברק 18 קוטלר גיטלר, 054-8401840 02-6504055......................... צוף - נתן פלדמן 02-5400902................................27 אדוניהו הכהן משה נידם, שטיינמינץ מבחר הספר, 03-6188161....................................................... ב"ב 3 ברטנורא 02-9669696........................... ירושלים 11 אהלי יוסף תפארת, 054-8480055.................................................... ספרים טובים 050-8644492 אבי קישון ............................................. קולמוס

ספר טלפונים......................................................................................................................

קונה ספרי קודש ישנים מקוריים מגדולי ישראל מכתבים וכן

תשלום גבוה 052-7674348

30

Made with FlippingBook Digital Publishing Software