הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

מדריך הטלפונים והספרים הארצי כל עניני הספר והיודאיקה במקום אחד 2023-2022 תשפ"ב -תשפ"ג

דפוס אופסט – לספרים - ירושלים 02-9921122 .......................... בית שמש אוח גרפיקס עיצוב, 02-6512818 .................... ירושלים אופסט נתן שלמה בע"מ, 02-9309041 ..................................... נווה דניאל אורלי פרינט, 02-6796636 .......................... ירושלים איילון דפוס והפקות, 02-5382232 ................................ ירושלים אלמוג ג.א. בע"מ, 02-6255904 ............................. ירושלים אלקטרוקופי בע"מ, 02-6715501 ...................... מעלה אדומים אמונה וחסד בע"מ, 02-6520936 ................................................... ירושלים גוונים, 02-6722747 ............................................... ירושלים גירפיקה, 02-9945500 ........................ גלגל גלגל פרינט דפוס והפקה, 02-5605656 ....................................... ירושלים גרפוס פרינט, 02-6236388 ............................ ירושלים דודי דפוס הנביאים, 02-5661606 ........................ ירושלים דפוס "שחם"- חיוריני , 02-5374180 ....................... ירושלים דפוס אופסט האומנים, 02-6222766 ..................................... ירושלים דפוס אור-גרף, 02-6232997 ................................... ירושלים דפוס אות ואות, 02-6273360 ....................................... ירושלים דפוס אזמרה, 02-5389331 .......................................... ירושלים דפוס אחוה, 02-5383355 ........................................ ירושלים דפוס איגרא, 02-5388938 ......................................... בית שמש דפוס אלון, 02-6286601 ........................... ירושלים דפוס אלי חזן בע"מ , 02-2900923 ....................................... ירושלים דפוס אלפנון, 02-5824842 ............................................ ירושלים דפוס בזק , 02-5829560 ....................................... ירושלים דפוס ביטחון , 02-6418938 ....................................... ירושלים דפוס בית וגן, 02-6730110 .......................................... ירושלים דפוס גלית , 02-9962433 ..................................... קריית ארבע דפוס דודו , 02-6512662 .......................................... ירושלים דפוס דורות, 02-6717655 ........................... ירושלים דפוס הגליל תלפיות, 02-5389998 .................................... ירושלים דפוס הד בע"מ, 02-5385575 ............................................ ירושלים דפוס הדר, 02-6282051 .................................... ירושלים דפוס הולילנד , 02-9975576 .......................................... פסגות דפוס הלויים, 02-6252639 ................................... ירושלים דפוס המעתיק , 02-6661989 ................. ירושלים דפוס העיר העתיקה בע"מ, 02-9912060 ....................... בית שמש דפוס הפקות שמשון, 02-5327402 ................................. ירושלים דפוס השושנים , 02-5827738 .......................................... ירושלים דפוס חדוה, 02-5385130 .............................................. ירושלים דפוס חי , 02-6480711 ........................... ירושלים דפוס חן משה בע"מ, 02-5373714 ............................. ירושלים דפוס חסד ואמונה , 077-203-29-73 ..................................................... פאר והדר, 02-6444966............................................... ספרים מא' ועד ת 058-3284223 ........................................ 'ואנוהו' הוצאה לאור 052-7633923................................. ש. ברגר היהלום שבספר 054-849945.................................................. עולם ההדפסות 03-5334435............................................................... פרוספר 052-7143942........................................................... פרפקטיב 053-3169923............................................................. המפואר

055-6764386 ............................................... מכון חמרא טבא דפוס אופסט – לספרים – בני ברק 03-6194048 ................................... בני ברק אקספרס פרינט, 03-5703020 ........................................... בני ברק דטה פרינט, 03-6747737 .................................. בני ברק דפוס גרינשטיין , 03-6187144 .......................... בני ברק דפוס הד הצבע בע"מ, 03-6193765 .................................... בני ברק דפוס המתקתק, 03-5743610 ......................................... בני ברק דפוס טמבור, 03-5791917 ........................................ בני ברק דפוס ישורון , 03-5792391 ....................................... בני ברק דפוס כהן נתן, 03-6760221 ......................... וינגרטן בע"מ בני ברק דפוס כרם, 03-6191004 ........................................... בני ברק דפוס מהיר, 03-6189366 ...................................... בני ברק דפוס מונוגרף , 03-5784567 ............................................... בני ברק דפוס עוז, 03-6181437 ............................................. בני ברק דפוס פדל, 03-5785651 ......................................... בני ברק דפוס ראובן , 03-6166233 ................................. בני ברק דפוס שביד בע"מ, 03-6197578 .......................................... בני ברק טרמוגרפיה , 03-6154900 ................................... בני ברק מלכות וקסברגר, 03-6162236 ................ בני ברק מפעלי דפוס הכהנים בע"מ, 03-5794141 ..................................................... בני ברק פלוס, 03-6198094 .......................................... בני ברק קופי פרינט , 03-5795737 .............................................. בני ברק שכפולית, 077-203-29-73 ..................................................... פאר והדר, 02-6444966............................................... ספרים מא' ועד ת 058-3284223 ........................................ 'ואנוהו' הוצאה לאור 052-7633923................................. ש. ברגר היהלום שבספר 054-849945.................................................. עולם ההדפסות 03-5334435............................................................... פרוספר 052-7143942........................................................... פרפקטיב 053-3169923............................................................. המפואר 055-6764386 ............................................... מכון חמרא טבא 5,000 דפוס ברוטצייה – מעל 03-9527222 ................................. ראשון לציון ג'רוזלם פוסט, 03-6360606 .............................. תל אביב - יפו גרפוליט מוזס, 09-8993311 ............................... תל יצחק גרפופרינט בע"מ , 03-9527222................................ חולון הדפוס החדש בע"מ , 03-904353 ......................... פתח תקווה סולן הדפסות בע"מ , הדפסה בענק 03-9214469 ................................... פתח תקווה אר אס דיזיין, 03-5565888 ......................... חולון ארד דפוס דיגיטלי מהיר, 03-6005000 .............................................. רמת גן ארטסקאן , 03-6878848 ................................ תל אביב - יפו בצלאל בע"מ, 03-6818422 .............................. תל אביב - יפו ברומייד בע"מ, 09-8653065 ................................. נתניה דיגיטל פוטו פרינט, 03-6969050 ........................... תל אביב - יפו ישראגרף בע"מ, 03-6205005 ............................ תל אביב - יפו מרכז פיק פונג,

ספר טלפונים...................................................................................................................................................................................................................................................

29

Made with FlippingBook Digital Publishing Software