עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

جدول المحتويات תוכן עניינים

معلومات وإجراءات ונהלים מידע

7-6

دورات موسيقى מוזיקה חוגי

17-8

دورات رقص מחול חוגי

25-18

دورات رياضة ספורט חוגי

31-26

دورات إثراء، فن، مسرح ولغة ושפה תיאטרון אומנות העשרה חוגי

35-32

مجتمع الطفولة المُبكّرة הרך הגיל קהילת

37-36

شبيبة נוער

39-38

عمل مجتمعي في حي شيكونات العرب הגדולים שם בשכונת קהילתית עבודה

41-40

المكتبة على اسم آنا الورا فيشر פישר לאורה אנה ע"ש הספרייה

43-42

نادي اللياقة البدنيّة הכושר מועדון

47-44

יהודי הערבי הקהילתי למרכז התקשרות דרכי طرق االتصال مع المركز الجماهيري العربي اليهودي

48

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

5

Made with FlippingBook Online newsletter creator