עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

كابويرا קפוארה

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / (פינטו) בוריה איתי המאסטר בהנחיית ולחימה. תנועתיות נגינה, תיאטרליות, המשלבת לחימה אמנות دورة كابويرا - فن قتالي يدمج المسرح، العزف، حركات وقتال.

جودو ג׳ודו

إيتاي بوريه (فينتو) بإرشاد الماستر / יעקובוב בן ישראל אלוף בהנחיית תורם כן כמו העצמית. ומשמעת התמדה ולמידה, התארגנות כושר וריכוז, קשב יכולות משפר החוג האישי. והכושר המשקל שיווי הקואורדינציה, את משפר חברתיים, כישורים העצמי, לביטחון دورة تعمل على تحسين قدرات االنتباه والتركيز، والقدرة على التنظيم والتعّلم، المثابرة واالنضباط الذاتي. تعمل الدورة على تحسين ثقة الطفل بنفسه ومهاراته االجتماعية، وأيضًا على تحسين

التنسيق، التوازن واللياقة الشخصيّة جمباز العجلة גלגלי ענק

، بطلة دنيال حليوه بإرشاد / ישראל נבחרת בסגל ומאמנת ישראל אלופת , חליוה דניאל בהנחיית إسرائيل ومدرّبة في المنتخب اإلسرائيلي ספורט/ בפסיכולוגיית שני לתואר וסטודנטית לשעבר ישראל נבחרת מתעמלת - מדריכה צחי עינת . - العبة جمباز في المنتخب اإلسرائيلي السابق وطالبة ماجستير في علم النفس الرياضي عيناتتساحي مرشدة בארץ. הקהילתיים במרכזים מסוגו יחיד - ענק גלגלי חוג دورة جمباز العجلة - الوحيدة من نوعها في المراكز الجماهيرية في البالد.

جمباز وألعاب بهلوانيّة התעמלות קרקע ואקרובטיקה

מווינגייט. גופני לחינוך תואר בעלת ג׳ובראן ג׳ניפר בהנחיית: גיל לכל התעמלות חוג حاصلة على شهادة في التربية البدنية من كلية جينيفر جبران دورة جمباز لجميع األعمار بإرشاد: ڤنيچييت. וקשב. נכונה יציבה כוח, גמישות, מתפרץ, כוח משקל, שיווי יכולת מפת ח تطور القدرة على التوازن، اللياقة البدنيَة، المرونة، القوّة، الوضعية الصحيحة واالنتباه."

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

27

Made with FlippingBook Online newsletter creator