מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2023

מהדורה דיגיטלית

קיימון

מחקר הוראה מחוללים שינוי בקרוב...

2023 מהדורת חורף

צילום: באדיבות ד"ר גיל אשל, התחנה לחקר הסחף

The Hebrew University of Jerusalem SDGs Report

Sustainability.huji.ac.il

מחקר

מלגות מחקר לתלמידות.ים מצטיינות.ים המשרד להגנת הסביבה - מלגה בנושאים נבחרים במדעי הסביבה לתארים מתקדמים. הזוכות.ים במלגה אוהד פלד (אקולוגיה, טבע), ארז פויר (קרקע, חקלאות), נגה מורן (מדעי כדור הארץ, טבע), סער פרדו (כלכלה, חקלאות), רז נוסבאום (הידרולוגיה, טבע) וירון עשת (מדעי האטמוספרה, טבע). נושאי המחקר: כלכלה מעגלית, זיהום אוויר, קיבוע פחמן, שיטפונות וסחף, מודלים אקלימיים, אקולוגיה, עמידות לשינויי אקלים.

קק"ל - מלגת אקלים - מלגה בתחום האקלים תכנית חדשנית לתואר שלישי. הזוכות.ים במלגה אדוה דיין שפץ (כימיה, טבע), יובל שמילוביץ (הידרולוגיה, טבע), טל בנימין (כימיה, טבע), יהונתן קינן (מדעי כדור הארץ, טבע), שיר יודקו (כימיה, טבע), סיימון לודביצי (אקולוגיה, חקלאות). נושאי המחקר: אנרגיה מתחדשת, הפחתת פליטות גזי חממה, אגירת אנרגיה, סחף קרקע, עמידות עצים לשינויי אקלים.

אדווה דיין שפץ

טל בנימין

יהונתן קינן

יובל שמילוביץ

שיר יודקו

סיימון לודביצי

הוראה

סדנא "בין מקצועית לבעיות הסביבה" בנושא ענף הביצים בישראל הסדנא בהנחיית פרופ' פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר וערן אטינגר משותפת לתלמידי מוסמך חקלאות, משפטים, גאוגרפיה, מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות הציבור ועוד'.

מחקר הוראה מחוללים שינוי בקרוב...

חטיבה קיימות, אקלים וחברה בשעה טובה בסמסטר א החלו סטודנטים לתואר ראשון ממדעי הרוח, מדעי החברה, מנהל עסקים, משפטים ועבודה סוציאלית להשתתף בלימודיי החטיבה. מוזמנים להרשם לסמסטר ב' – למידע נוסף על התוכנית

קורס משלב עשייה של המרכז לקיימות קורס מבוסס פרויקטים לקידום קיימות ואקלים, נפתח בחסות המרכז, בהמשך לזכייתנו במענק במסגרת הקול הקורא של המועצה להשכלה גבוהה לקורסים משלבי עשייה בתשפ"ג. הקורס מהווה חממה למעורבות ולעשייה של סטודנטים/ות במסגרת מיזמי מדע אזרחי ושיתוף הציבור בהתמודדות מוכוונת פתרונות עם אתגרי קיימות ב'עולם האמיתי', בממשקים חוץ-אוניברסיטאיים לטובת הקהילה והחברה.

ראשון בקיימות תוכנית הצטיינות במדעי הסביבה וקיימות לסטודנטים.ות בתואר ראשון המרכז לקיימות מעודד סטודנטים.ות לתואר ראשון להשתתף במחקרים בתחומי הסביבה תלמידים מצטיינים הלומדים בשנה ג' במסלול למדעי הסביבה בקמפוס ספרא מוזמנים.ות להצטרף לקבוצות מחקר במהלך סמסטר ב' ולהתנסות בעבודת מחקר. לקבלת פרטים נוספים

מחוללים שינוי

שארם א-שייח, מצרים 6-18.11.22 - ב COP 27 ועידת האקלים העולמית שלוש חוקרות ייצגו את מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות פרופ׳ אפרת מורין המכון למדעי כדור הארץ, הפקולטה למדעי הטבע. חוקרת בתחום ההידרולוגיה, בין השאר את הקשר בין סופות גשם ושיטפונות בהקשר של שינויי האקלים. ד״ר שרון שלזינגר המחלקה למדעי בעלי חיים, הפקולטה לחקלאות. פיתוח תאי גזע של פרה לגידול בשר מתורבת בשיטות מקיימות וירוקות. ד״ר יעל מנדליק המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות. חוקרת מאביקי בר (דבורים, זבובים ועוד חרקים) ושרותי האבקה שהם מספקים לחקלאות ולצמחי בר במגוון של סביבות טבעיות וחקלאיות.

אירוע פתיחת שנת הלימודים בסימן "קיימות כאן ועכשיו" בשיתוף מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות, אגודת הסטודנטים העברית , קמפוס 24.10.2022 וארגון "מגמה ירוקה". התקיים ב הר הצופים. האירוע, בסימן מצב החירום האקלימי, כלל הפנינג דוכנים לצד הרצאות ודיונים. נשאו דברים: פרופ' תמיר שפר, רקטור האוניברסיטה, ד״ר דב חנין, יו"ר פורום האקלים בחסות בית הנשיא; פרופ׳ איתי פישהנדלר, ראש חטיבת קיימות, אקלים וחברה; אלעד הוכמן - מנכ״ל 'מגמה ירוקה'. בפאנל שנערך באירוע, בהנחיית ניב מאירסון, נדונו סוגיות סביב אחריות האקדמיה בהתמודדות מול משבר האקלים, והשתתפו בו ד"ר יוני גולדסמית', היועצת המשפטית של המשרד – פרופ' אבנר דה שליט, עו"ד דלית דרור להגנת הסביבה, ד"ר הדס מגן-מולכו, גב' אנה פליוורט, וגב' עינב שושני.

ד"ר דב חנין, יו"ר פורום האקלים מיסודו של בית הנשיא

פרופ' תמיר שפר רקטור האוניברסיטה העברית

הפנינג דוכנים עמותות וארגוני סביבה

מחוללים שינוי

קידום מדיניות ותוכניות פעולה להתמודדות עם משבר האקלים , המרכז הרחיב את שיתופי הפעולה לקידום I - CHANGE כהמשך למיזם מדע אזרחי 'מעורב ירושלמי בסביבה/ תוכנית המדיניות האופרטיבית להתמודדות עם משבר האקלים וקידום אנרגיה מקיימת בירושלים (תוכנית המאיץ של עיריית ירושלים, בליווי משרדי האנרגיה והגנת הסביבה). שיתופי הפעולה כוללים עיבוד וניתוח נתונים במרחב העירוני האוניברסיטאי), בכלל זה לצורך מיפוי סיכוני אקלים. GIS (בסיוע מרכז ה

מחקר הוראה מחוללים שינוי בקרוב...

2022 השתתפות בתוכנית ארסמוס לסגל מנהלי של האוניברסיטה העברית, דצמבר בתחילת חודש דצמבר ייצגה את מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות באוניברסיטת קונסטנס שבגרמניה המנהלת

האדמיניסטרטיבית של המרכז הגב' ליאורה חבר. חילופי סגל מנהלי בין אוניברסיטאות בעולם מאפשר פתיחות חשיבתית, מקדם קשרים בינלאומיים ומאפשר היווצרות שיתופי פעולה גלובליים.

הרחבת פעילות הנגשת ידע למגוון קהלי יעד המרכז פעל להרחבת פעילויות הסברה והנגשת ידע בנושא קיימות ואקלים, גם מעבר למסגרות החינוך בבתי הספר בירושלים. בכלל זה: מכינות קדם צבאיות ומרכזי תרבות בחברה הערבית ובחברה החרדית.

בקרוב...

) מטעם המכון Tara DePorte ביקור האומנית הסביבתית הבינלאומית טארה דה פורטה ( ללימודים מתקדמים Human מגיעה לישראל לסדרת מפגשים עם סטודנטים ומרצים בנושאי אומנות וסביבה והיא חלק מהארגון העולמי יום שני 6.2.23 . הרצאה שלה הפתוחה לקהל הרחב תתקיים ב impacts institute .3 ' במכון הישראלי ללימודים מתקדמים האוניברסיטה העברית, קמפוס ספרא (גבעת רם) בניין פלדמן מס 18:00 בשעה TaraDePorte . com

הסכתים/פודקאסטים 'קיימות בעברית' בהנחיית ניב מאירסון סטודנט לתואר במשפטים עם חטיבה קיימות, אקלים וחברה.

בעקבות הצלחת סדרת ההסכתים הראשונה של 'קיימות בעברית' בימים אלו אנו עובדים על הסדרה השניה. ישתתפו בה חוקרות.ים פורצי דרך בתחומן.ם, סטודנטיות.ים, ארגונים ועמותות סביבה, חברות מהתעשייה ועוד'. לפרקים בסדרה הראשונה

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease