מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2023

מחוללים שינוי

קידום מדיניות ותוכניות פעולה להתמודדות עם משבר האקלים , המרכז הרחיב את שיתופי הפעולה לקידום I - CHANGE כהמשך למיזם מדע אזרחי 'מעורב ירושלמי בסביבה/ תוכנית המדיניות האופרטיבית להתמודדות עם משבר האקלים וקידום אנרגיה מקיימת בירושלים (תוכנית המאיץ של עיריית ירושלים, בליווי משרדי האנרגיה והגנת הסביבה). שיתופי הפעולה כוללים עיבוד וניתוח נתונים במרחב העירוני האוניברסיטאי), בכלל זה לצורך מיפוי סיכוני אקלים. GIS (בסיוע מרכז ה

מחקר הוראה מחוללים שינוי בקרוב...

2022 השתתפות בתוכנית ארסמוס לסגל מנהלי של האוניברסיטה העברית, דצמבר בתחילת חודש דצמבר ייצגה את מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות באוניברסיטת קונסטנס שבגרמניה המנהלת

האדמיניסטרטיבית של המרכז הגב' ליאורה חבר. חילופי סגל מנהלי בין אוניברסיטאות בעולם מאפשר פתיחות חשיבתית, מקדם קשרים בינלאומיים ומאפשר היווצרות שיתופי פעולה גלובליים.

הרחבת פעילות הנגשת ידע למגוון קהלי יעד המרכז פעל להרחבת פעילויות הסברה והנגשת ידע בנושא קיימות ואקלים, גם מעבר למסגרות החינוך בבתי הספר בירושלים. בכלל זה: מכינות קדם צבאיות ומרכזי תרבות בחברה הערבית ובחברה החרדית.

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease