מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2023

מחקר

מלגות מחקר לתלמידות.ים מצטיינות.ים המשרד להגנת הסביבה - מלגה בנושאים נבחרים במדעי הסביבה לתארים מתקדמים. הזוכות.ים במלגה אוהד פלד (אקולוגיה, טבע), ארז פויר (קרקע, חקלאות), נגה מורן (מדעי כדור הארץ, טבע), סער פרדו (כלכלה, חקלאות), רז נוסבאום (הידרולוגיה, טבע) וירון עשת (מדעי האטמוספרה, טבע). נושאי המחקר: כלכלה מעגלית, זיהום אוויר, קיבוע פחמן, שיטפונות וסחף, מודלים אקלימיים, אקולוגיה, עמידות לשינויי אקלים.

קק"ל - מלגת אקלים - מלגה בתחום האקלים תכנית חדשנית לתואר שלישי. הזוכות.ים במלגה אדוה דיין שפץ (כימיה, טבע), יובל שמילוביץ (הידרולוגיה, טבע), טל בנימין (כימיה, טבע), יהונתן קינן (מדעי כדור הארץ, טבע), שיר יודקו (כימיה, טבע), סיימון לודביצי (אקולוגיה, חקלאות). נושאי המחקר: אנרגיה מתחדשת, הפחתת פליטות גזי חממה, אגירת אנרגיה, סחף קרקע, עמידות עצים לשינויי אקלים.

אדווה דיין שפץ

טל בנימין

יהונתן קינן

יובל שמילוביץ

שיר יודקו

סיימון לודביצי

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease