מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2023

הוראה

סדנא "בין מקצועית לבעיות הסביבה" בנושא ענף הביצים בישראל הסדנא בהנחיית פרופ' פישהנדלר, ד"ר אפרת שפר וערן אטינגר משותפת לתלמידי מוסמך חקלאות, משפטים, גאוגרפיה, מדעי הסביבה, אקולוגיה, בריאות הציבור ועוד'.

מחקר הוראה מחוללים שינוי בקרוב...

חטיבה קיימות, אקלים וחברה בשעה טובה בסמסטר א החלו סטודנטים לתואר ראשון ממדעי הרוח, מדעי החברה, מנהל עסקים, משפטים ועבודה סוציאלית להשתתף בלימודיי החטיבה. מוזמנים להרשם לסמסטר ב' – למידע נוסף על התוכנית

קורס משלב עשייה של המרכז לקיימות קורס מבוסס פרויקטים לקידום קיימות ואקלים, נפתח בחסות המרכז, בהמשך לזכייתנו במענק במסגרת הקול הקורא של המועצה להשכלה גבוהה לקורסים משלבי עשייה בתשפ"ג. הקורס מהווה חממה למעורבות ולעשייה של סטודנטים/ות במסגרת מיזמי מדע אזרחי ושיתוף הציבור בהתמודדות מוכוונת פתרונות עם אתגרי קיימות ב'עולם האמיתי', בממשקים חוץ-אוניברסיטאיים לטובת הקהילה והחברה.

ראשון בקיימות תוכנית הצטיינות במדעי הסביבה וקיימות לסטודנטים.ות בתואר ראשון המרכז לקיימות מעודד סטודנטים.ות לתואר ראשון להשתתף במחקרים בתחומי הסביבה תלמידים מצטיינים הלומדים בשנה ג' במסלול למדעי הסביבה בקמפוס ספרא מוזמנים.ות להצטרף לקבוצות מחקר במהלך סמסטר ב' ולהתנסות בעבודת מחקר. לקבלת פרטים נוספים

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease