אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

בחינות ועבודות

בחינות ועבודות לאחר מכן יש לתת תעודה מזהה למשגיחים ולהתיישב בכיתה בהתאם להוראות. במקרה וסטודנט/ית נתפס/ה עם טלפון נייד או חומר לימודים אסור, התירוץ "הנייד זה כמו השעון שלי" לא יתקבל והסטודנט/ית ת/יעמוד בדין משמעתי על הפרת הוראות האוניברסיטה. לקראת תחילת שעת הבחינה, המשגיחים יחלקו את מחברות הבחינה (אלו מחברות מיוחדות של האוניברסיטה, ואין להביא דפים או מחברות משלכם), על המחברת יש לרשום את הפרטים האישיים ואת פרטי הקורס (שם הקורס, שם המרצה והחוג). מהרגע שהתחילה הבחינה, הדבר נחשב כאילו הסטודנט/ית השתתף/ה שעות, בהתאם לזמן שנקבע מראש. 5 בבחינה. המבחן יימשך בין שעה וחצי ל ניתן לצאת לשירותים, החל מחצי שעה לאחר תחילת המבחן ועד חצי שעה לפני סיום המבחן. לאחר סיום המבחן יש להחזיר את המחברת למשגיחים ולקחת את התעודה המזהה (לא לשכוח את התיקים, הטלפונים והארנקים ששמת ליד הקיר). הקלות במבחנים > סטודנטים וסטודנטיות לקויי למידה זכאים וזכאיות להתאמות בבחינה על סמך אבחון המוכר על ידי האוניברסיטה (הארכת זמן, כתיבת הבחינה במחשב, שימוש בדף נוסחאות מורחב, שימוש במחשבון, התעלמות משגיאות כתיב ועוד). במקרים שיש צורך בהתאמות על סמך קריטריונים נוספים (מחלות/ מגבלות סטודנטים וסטודנטיות שעברית אינה שפת אמם) | עולים חדשים | פיזיות כדי לקבל את ההתאמות, יש ליצור קשר עם מזכירות המרכז האוניברסיטאי לאבחון וטיפול בלקויות למידה: 036409692 | yeutz@tauex.tau.ac.il בנק הבחינות של האגודה > על מנת להתכונן טוב יותר, מומלץ לפתור מבחנים של שנים שעברו. בבנק הבחינות האינטרנטי באתר האגודה. מבחנים משנים קודמות זמינים עבודות > חלק מהקורסים כוללים הגשת עבודה במקום/ בנוסף למבחן. את העבודות יש להגיש במועד שנקבע מראש על פי הוראות המרצה. עמודים, אין 4 חשוב לשים לב לעמוד בדרישות המרצה- אם נתבקשת לכתוב עבודות לבדוק. 200 עמודים, הרגישות עולה במיוחד כשיש למרצה 10 לכתוב

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online