אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

בחינות ועבודות

בחינות ועבודות אקסטרא > יחידת הקורסים של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, מציעה לכם קורסי עזר ומרתונים במחירים מסובסדים לקראת תקופת המבחנים. בקורסים תמצאו חומרים ממוקדים המתאימים לקורסים הנלמדים באוניברסיטת תל אביב ומרתונים לתרגול לקראת המבחנים. .xtra.student.co.il למידע נוסף יש להכנס לאתר

האוניברסיטה רואה בחומרה רבה כל ניסיון של העתקה בעבודות. חומר שלא נכתב על ידך, קניית עבודות וציטוטים של מקורות ללא הפנייה למראי מקום הן עבירה על כללי האוניברסיטה והעו ־ נש יכול להגיע עד להרחקה מן הלימודים לצמיתות! אזהרה!

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online