אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

בחינות ועבודות

בחינות ועבודות בסיום כל סמסטר מגיעה תקופת המבחנים- במהלך השבועות בהם מתקיימים המבחנים אין לימודים. לפני תחילת תקופת המבחנים, יש להתעדכן מתי הם מתקיימים בדרכים הבאות: אתר האינטרנט של האוניברסיטה ב"מידע אישי לתלמיד". > קובע כי יהיו שני מועדי בחינה למבחן בתואר ראשון (מועד א' ומועד ב'). מועדי ב' מיועדים למקרים בהם לא היה ניתן לגשת למועד א' (מילואים, התנגשות עם מבחן אחר, מחלה וכו'), וכן למקרים בהם הסטודנט (לא עלינו) נכשל או מעוניין לשפר את הציון שקיבל במועד א'. מומלץ לגשת לבחינה במועד א' בכל מקרה, גם בגלל קרבתו לסמסטר והחומר עדיין "טרי" וגם כדי לשמור את האפשרות להיבחן בשנית במועד ב' במקרה של ציון נמוך. במידה ונכשלת במבחן במועד א' (או במידה ולא ניגשת למועד א' מכל סיבה שהיא), המערכת תרשום אותך באופן אוטומטי למועד ב'. אם עברת את מועד א' אך רוצה לשפר את הציון, עליך להרשם מוקדם ככל האפשר (בפקולוטות מסויימות יש הגבלה על המועד בו ניתן להרשם לשיפור הציון, מומלץ לברר בידיעון או במזיכרות מהן המגבלות לרישום שיפור הציון במועד ב'). אם נכשלת גם במועד ב', יהיה עליך לבצע את הקורס שוב (ולשלם עליו שנית) בסמסטר או בשנה העוקבת (ניתן לבצע את הקורס גם בשנה אחרת, באישור ועדת ההוראה). ישנם קורסים המהווים תנאי מעבר לשנה ב', לכן כישלון בקורסים אלו מונע ממך להמשיך בתואר (אלא אם תאשר זאת ועדת ההוראה). ביום המבחן מתפרסמות בכניסה לכל פקולטה רשימות של חדרי הבחינה בחלוקה על פי שמות התלמידים. בבניין 110 לדוגמא: "מבוא לפיזיקה קלאסית", תלמידים בשמות משפחה א'-ח' בכיתה ע"ש שרייבר. כל תלמיד צריך לגשת לכיתה הוא רשום, יש להניח את כל החפצים האישיים ליד הקיר (כולל תיקים וטלפונים ניידים, אותם יש לכבות במהלך הבחינה). שימו לב: בחלק מהטלפונים החכמים, צלצולי התרעה (שעון מעורר) עוקפים את השתקת הנייד הסגור, לכן יש לוודא כי אין התרעות לשעת הבחינה. ידיעוני החוגים באינטרנט. > חוק זכויות הסטודנט >

ניתן לקחת רק כלי כתיבה או חומר אחר שהותר לשימוש. לדוגמא: מילונים או מחברות, במקרה של מבחן עם חומר פתוח.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online