אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

מזכירויות

המזכירויות הינן הכתובת הראשונית לכל בעיה במהלך הלימודים ומוקד ההתקשרות שלך בכל עניין אקדמי או אדמינסטרטיבי. במזכירות החוג נרשמים לקורסים בחוגים בהם אין רישום דרך האינטרנט, המזכירות תיתן לך את התשובות, ובמקרה הצורך תפנה אותך לגורמים איתם צריך לדבר. למזכירויות שעות קבלה מסודרות בהן אפשר לגשת ולהתייעץ בנוגע לנהלי עבודה מול החוג ולהעלות בקשות מיוחדות (ניתן לבדוק את שעות הקבלה באתר החוג).

ועדת הוראה

בכל חוג/ פקולטה ישנה ועדת הוראה המורכבת ממרצים ואנשי מזכירות והינה מטפלת בכל עניין: תלונות, אישורים מיוחדים/ בעיות חריגות שלא נפתרו דרך המזכירות או בשיחה עם המרצה. בסמכותה של ועדת ההוראה להורות למרצים לשנות ציונים, להוסיף מועד מבחן, לפתור בעיות אישיות שצצו בעקבות מחלה/ מילואים/ הריון. זמן קבלת התשובות משתנה מפקולטה אחת לאחרת ומומלץ לשאול את המזכירות תוך כמה זמן עליכם לצפות לתשובה. התשובות מתעדכנות במידע האישי בקטגוריית "החלטות ועדת הוראה". הפנייה אל הועדה נעשת באמצעות טופס רשמי הנמצא אצל מזכירות הפקולטה. כשפונים על ועדת ההוראה, כדאי ורצוי לחשוב על ניסוח פניה מעודנת, מנוסחת היטב המתבססת על התקנון. אם בכל זאת לא ענו לבקשתך, ניתן לפנות למחלקת אקדמיה וזכויות . 036407648 סטודנטיאליות באגודת הסטודנטים והסטודנטיות בטלפון:

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online