אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

כלים להתמצאות במערכת המחשוב ובו מידע על לימודים אקדמיים, אתר אינטרנט אוניברסיטת תל אביב מפעילה נהלים אדמינסטרטיביים ושירותי האוניברסיטה השונים. דרך אתר זה ניתן לגשת למערכות שונות המקשרות בין הסטודנט לגופים השונים באוניברסיטה (פקולטות, חוגים, דקאנט הסטדנטים ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות). ניתן למצוא קישורים לכל יחידות www.tau.ac.il באתר האוניברסיטה האוניברסיטה. my TAU הוא השער שלך לכל השירותים הממוחשבים mytau.tau.ac.il הפורטל האישי יש להקליד את פרטי ההזדהות האישית myTAU האוניברסיטאים; בדף ההזדהות של ולהכנס אל הפורטל האישי. קטגוריות שונות: 6 הפורטל האישי מספק קישורים לשירותים הממוחשבים ב- . מידע אישי 1 כולל ציונים, מערכת שעות, לוח בחינות אישי, מאזן שכר לימוד, סריקת מחברות בחינה, קליטת בקשה למלגה, החלטות ועדת הוראה, התאמות לימודיות )ליקויי למידה(, פניו לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות ועוד. . ספריות האוניברסיטה 2 כניסה לאתרי הספריות, משאבים אלקטרוניים, מאגרי מידע וכרטיס הקורא האישי (המאפשר לצפות ברשימת הספרים, רשימת ההזמנות והשאלות קודמות). . הדוא"ל האוניברסיטאי 3 . סל תוכנות העומדות לשימוש בקמפוס ומחוצה לו 4 . פורטל "הקורסים שלי" 5 למידה אקדמית ברשת, מרכז עבורך את כל המשאבים הממוחשבים של הקורסים שלך (המכיל גישה ישירה לחומרי לימוד, הרצאות מוקלטות, הודעות המרצים, קבוצות דיון ומטלות). . שטח איחסון מרכזי 6 גישה לשטח אחסון מרכזי לכל סטודנט. לקבלת סיוע ותמיכה באמצעות מרכז התמיכה האוניברסיטאי: www.tau.ac.il/cc/helpdesk | help@desk.tau.ac.il | 036408888

כדי להשאר מעודכנים אנו ממליצים לאחד בין תיבת הדוא"ל האוניברסיטאי לבין תיבת הדוא"ל האישי שלך. הניוזלטר מהאגודה TAstudents נשלח מידי יום חמישי, חפשו אותנו בפייסבוק טיפ!

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online