אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

כמה עצות ל"בידינג" . חלוקת נקודות בין הקורסים 1

בעת הרישום ל"בידינג" ניתן לראות כמה מקומות מוקצים לכל קורס, אם מקומות- סביר להניח שיהיה יותר קל להכנס אליו 200 לקורסים מוקצים מקומות. 15 מאשר לקורס עם כדאי להשקיע את הנקודות בקורסים בעלי מקומות מצומצמים. . הדפסת הקורסים הנבחרים 2 בסיום הזנת נקודות ב"בידינג", ניתן להוציא הדפסה מסודרת של הקורסים שבחרת, מומלץ להדפיס את הדברים על כל מקרה שלא יבוא. . קורסי מבוא 3 חשוב לשים לב שישנם קורסי מבוא שהרישום אליהם הוא אוטומטי ואין צורך להקצות להם נקודות. זכרו שכל נקודה חשובה וחבל להקצות נקודות לקורסים כאלו, עקבו היטב אחר ההוראות בעניין זה. . ביטול קורסים 4 אם החלטת לבטל את הרישום לאחד הקורסים בין הסבב הראשון לסבב השני, כדאי להקדים ולעשות זאת באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד", על מנת לאפשר לתלמידים אחרים להירשם. להסברים נוספים בקשר ל"בידינג" ניתן ליצור קשר עם מחלקת אקדמיה > וזכויות סטודנטיאליות באגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה או עם מזכירות החוג אליו נרשמת. בסרטון ההסבר שבערוץ היוטיוב של האגודה. אנחנו ממליצים לצפות > שכחת לבטל קורס שאינך רוצה במהלך שבוע השינויים? יתבצע חיוב עליו > בשכר הלימוד וחבל, עדיף לבטל את הקורסים שאינך רוצה דרך מזכירות החוג. כחלק ממאמצי הנהלת האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות לשיפור תמידי ברמת ההוראה, נערך סקר להערכת הוראה בסיום כל סמסטר לקורסים אותם למד כל תלמיד. הסקר מהווה כלי משמעותי למרכז לקידום ההוראה, בקידום מרצים וטיפול בבעיות שעלו. כמו כן, תוצאותיו פתוחות לסטודנטים והוא יכול לסייע לך נוספים מסך 2% בבחירת המרצים לקורסים. הסקר מקנה לתלמיד הממלא אותן הנקודות בבידינג (לבידינג הבא) ומעניס אותו להגרלה על פרסים שווים (חופשות בארץ ובחו"ל, שוברים לאטרקציות ועוד) סקר הערכת הוראה

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online