אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

ועדת משמעת הועדה היא מעיין "בית משפט" משמעתי לסטודנטים ולסטודנטיות במקרים בהם סעיפי התקנון הופרו. העונשים הצפויים בועדה יכולים להיות קלים (נזיפה, קנס ועוד) או קשים לדוגמא, הרחקה לשנים מהאוניברסיטה. לכן, חשוב לקרוא את התקנון באתר האוניברסיטה ולדעת מה אסור לעשות (כל בתקנון), כדי לא להגיע לוועדה כלל. 29 העברות מפורטות בסעיף היה והוגשה נגדך תלונה משמעתית/ יש לך שאלות בכל הקשור לכללי ההתנהגות באוניברסיטה, אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מעמידה לרשותך סנגור ללא תשלום, איתו ניתן ליצור קשר דרך אתר האגודה או במייל .sanegor@student.co.il

הידעת?

חוק זכויות הסטודנט תשס"ז מפרט את עקונות הרישום והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, הנחיות הנוגעות למלגות, בחינות והליכי משמעת. מועדים שנקבעו ע"י המוסד. 2 . תלמיד זכאי להבחן בכל בחינה ב- 1 . על המוסד לאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן בה 2 ובכל עבודה מסכמת בקורס לאחר בדיקתן ופרסום הציונים, וכן רשאי לקבל עותק סרוק של הבחינה. . סטודנט זכאי לערער על ציון של בחינה או עבודה, ובלבד שעיין 3 בחינה או בעבודה טרם הגשת הערעור. . בכל מוסד ישיב נציב קבילות הסטודנטים וכל סטודנט היה רשאי 4 להגיש תלונה אם סבר שנפגעו זכויות לפי החוק הנ"ל.

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online