אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

עולם האקדמיה סוגי השיעורים > כל קורס יכול להתקיים באחת מהצורות הבאות: שיעור פרונטלי >>

הרצאה פרונטלית בנושא הקורס, משך השיעור קבוע מראש ולרוב נמשך במדעים מדוייקים | דקות 45 = שעתיים/ שלוש שעות אקדמיות (שעה אקדמית דקות). 50 = והנדסה המרצה (לרוב במעמד פרופסור או דוקטור) אחראי לתכני הקורס, הוא המלמד והמנחה לגבי החומר הלימודי וניתן לפנות אליו בכל בעיה הקשורה לקורס. שיעור מקוון >> הרצאה מקוונת בנושא הקורס, משך השיעור קבוע מראש ולרוב נמשך שעתיים/ 50 = במדעים מדוייקים והנדסה | דקות 45 = שלוש שעות אקדמיות (שעה אקדמית דקות). המרצה (לרוב במעמד פרופסור או דוקטור) אחראי לתכני הקורס, הוא המלמד והמנחה לגבי החומר הלימודי וניתן לפנות אליו בכל בעיה הקשורה לקורס. תרגול >> שיעור מצומצם יותר בו מתרגלים וחוזרים על החומר הנלמד בהרצאה (מצורף לחלק מהשיעורים), המתרגלים הם לרוב סטודנטים וסטודנטיות מהתחום לתואר שני/ תואר שלישי. במרבית הקורסים בהם יש תרגול, ישנן גם מטלות ועבודות שיש להגיש במהלך הסמסטר. פרו סמינריון (פרו"ס) >> עבודת הכנה לקראת סמינריון. לרוב, הפרו"ס ממוקד יותר מהסמינריון והיקף העבודה והמחקר מצומצמים יותר. סמינריון >> קורס בשנים מתקדמות (לרוב בשנה ג' ומעלה), בו התלמידים נדרשים לכתוב עבודת מחקר מתקדמת, כאשר מנחה הסמינריון הוא לרוב מרצה בכיר. פרוייקטים וסדנאות >> קורסים ייחודיים בחוגים מסויימים, המועברים בדרך כלל בשנים המתקדמות של התואר.

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online