אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, אוניברסיטת תל-אביב

התואר שלך

עולם האקדמיה מרבית קורסי החובה מיועדים לכלל תלמידי החוג ולכן, לרוב הם מתקיימים בכיתות גדולות של עשרות ואף מאות תלמידים. קורסי חובה > קורסים בנושאים ספציפיים בתחום הלימודים של החוג. יש לבחור מספר קורסים מתוך כלל קורסי הבחירה. המוצעים לבחירה 5 מתוך 2 לדוגמא: לרוב, קורסים אלו כוללים פחות תלמידים מאשר קורסי החובה, כאשר קורסי הבחירה ממוקדים יותר מקורסי החובה ונותנים ידע רחב יותר. 036409681 קורסי שפות > במסגרת חלק מהחוגים הנכם נדרשים לקחת קורס שפה נוספת. בחלק מהחוגים, לימודי השפה מוצעים כחלק מהקורסים בחוג. לדוגמא: סינית/ יפנית בלימודי מזרח אסיה או ערבית בלימודי מזרח התיכון. אך בחוגים אחרים יש להרשם לקורסי השפה דרך היחידה ללימודי שפות. לדוגמא: סטודנטים להיסטוריה אשר לוקחים קורס בצרפתית. בכל הנוגע ללימודי אנגלית לסטודנטים הלא פטורים- חשוב להדגיש כי ההרשמה לקורסים אלה הינה בהתאם לצורך, באופן נפרד מההרשמה הרגילה בבידינג החוג (דרך היחידה להוראת שפות). סילבוס > "סילבוס" הינו החוזה הרשמי של המרצה עם הסטודנטים. הסילבוס חייב לכלול את פרטי הקורס והמרצה, דרישות הקורס (כמו חומרי קריאה או בחנים ועבודות שניתנות לאורך השנה), אופן חלוקת הציון והאם הקורס הוא מקוון או פרונטלי. חשוב להדגיש כי המרצה מחוייב להציג את הסילבוס לתלמידי הקורס ולהיצמד אליו במהלך הסמסטר. נקודות זכות (נ"ז) > זהו המשקל האקדמי של כל קורס בנפרד. יש צורך במספר מסויים של נקודות זכות על מנת לקבל את התואר. חשוב לשים לב כי ישנם קורסים שערכם האקדמי קטן ממספר שעות הלימוד בפועל וכי תחויבו על מספר שעות הלימוד. ש"ס ולכן חיוב שכר הלימוד בגינו הוא 3 נ"ז שנלמד במסגרת 2 לדוגמא: קורס של ש"ס 3 של לרוב ישנה התאמה מלאה בין מספר הש"ס לבין מספר הנ"ז.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online