רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

לפתח דרכים Ponthier- החלו ב 1986 בשנת חדשניות להקפאה ושימור של פירות יער, לאור ההצלחה החלו בפיתוח נרחב של שיטות הקפאה חדשניות שיכולות לשמר את טעמו המדוייק של כל הושקו מחיות הפרי הראשונות 1993- פרי ופרי. ב שזכו להצלחה והכרה עולמית ובעצם שינו את האופן מייצאת Ponthier בו מייצרים גלידה בעולם. היום מדינות בעולם. 65- מהתוצרת שלה ל 70%- כ

54

all in good taste | 2021 קטלוג רסטרטו

Made with FlippingBook Ebook Creator