רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

מחבל הבסקים בספרד ידועה Ortiz חברת באיכות יוצאת הדופן של מוצריה ברחבי העולם. שלב האריזה הוא אחד מהגורמים המרכזיים .Ortiz ביותר באיכות הבלתי מתפשרת של מותג כל קופסאות השימורים והצנצנות בחברה נארזות באופן ידני. שהגה ופיתח Bernardo Ortiz ע״י 1891- הוקמה ב Ortiz חברת מפעלים ניידים שפעלו רק בתקופת הדייג ומוקמו לאורך החופים. בכך הוא השיג שתי מטרות: האחת, שליטה בכל הדגה המגיעה לחופים, והשנייה טריות.

30

all in good taste | 2021 קטלוג רסטרטו

Made with FlippingBook Ebook Creator