רסטרטו | קטלוג מקצועי, 2021

כשר

i ta ly

de cecco

יח׳ בקרטון 4 / ק״ג 3 // יח׳ בקרטון 24 / גרם 500 // פסטות דורום קצרות

n°26 מזי ריגטוני

n°24 ריגטוני

n°34 פוזילי

n°23 טורטיליוני

n°22 פסטונטי

n°87 קוואטפי

n°88 חונקי כמרים

n°93 פרפלה

n°41 פנה

n°199 רדיאטורי

n°91 אורקייטה

n°33 קיפרי ריגטי

n°46 קונכיות ניוקי

n°90 ראקט

n°198 פוזילי מסולסל

יח׳ בקרטון 24 // גרם 500 // פסטות דורום למרק

n°51 קונצ׳ילייטה

n°181 פיליני

n°74 ריזו

10

all in good taste | 2021 קטלוג רסטרטו

Made with FlippingBook Ebook Creator