פתח תקווה | מה שקרה בעיר, 2023

גיליון 3

3 גילי ון

054-6733156 Дорогие жители города, Город Пета Тиква в настоящее время развивается и продолжает продвигать различные проекты на благо жителей и процветания города. Среди прочего, мы продолжаем развивать городской парк Яркон, который раскинулся на 10 000 дунамов зеленого массива, в котором могут отдыхать и развлекаться жители города и гости. В то же время мы продолжаем продвигать проект обновления старых микрорайонов, укреплять здания. Недавно Национальный комитет по планированию и строительству одобрил два проекта, один в комплексе Ански, второй в комплексе Аргов, в районе Ахдут. Во-время летних каникул мы предложим много мероприятий для детей, подростков и взрослых. Следите за нашими публикациями. Среди прочего, в этом году состоится мероприятия «Волиум в парке» с ведущими артистами, фестивалем пива, фестивалем вина, молодежными вечеринками, представлениями, мероприятиями в парках и кинотеатрах по всему городу. Мы будем продолжать работать на благо жителей и развивать город. Ваш, Рами Гринберг Мэр የፔታህ ቲክቫ ከተማ በትልቅ ልማት ውስጥ ናት፣ እና ለከተማዋ ነዋሪዎች እና ለዕድገቷ በርካታ ፕሮጀክቶችን ማከናወኗን ቀጥላለች። ከሌሎች መካከል፣ የያርኮን ሜትሮፖሊታን ፓርክን ማልማታችንን ቀጥለናል፣ ይኸውም መዝናኛ እና የንፁህ አየር ምንጭ የሚሆን ወደ 10,000 ዱናም ያካልላል። ከዚህ ትይዩ፣ አረጋዊያን በሚኖሩባቸው መንደሮች ለሚኖሩ ነዋሪዎቻችንን የህይወት ጥራት የከተማ ዕድሳትን እና የህንፃዎችን ደህንነት ማሻሻላችንን ቀጥለናል። በቅርቡ፣ ሁለት ወሳኝ ፕሮጀክቶች በብሔራዊ ኮሚቴው ዕቅድ እና ግንባታቸው የፀደቀ ሲሆን፣ አንዱ አንስኪ ሳይት ውስጥ እና ሌላኛው ደግሞ አህዱት መንደር ውስጥ አርጎቭ ሳይት ውስጥ ነው። በበጋ እና በበጋ እረፍት ወቅት፣ ለልጆች፣ ለወጣቶች እና ለጎልማሶች በጣም የተለያዩ አይነት ዝግጅቶችን የምናካሂድ ይሆናል። በዚህ ርዕስ ላይ ማስተዋቂያዎቻችንን መከታተልዎን ይቀጥሉ። ከሌሎች ውስጥ፣ በዚህ ዓመት “በፓርኩ ውስጥ የድምጽ መጠን ” ዝግጅት የምናካሂድ ሲሆን ታዋቂ አርቲስቶች፣ የቢራ ፌስቲቫል፣ የወይን ፌስቲቫል፣ የወጣቶች ፓርቲ፣ የተካተቱበት እና በመላው ከተማ በሚገኙ ፓርኮች፣ በ ባህል አዳራሾች እና በቲያትር ቤቶች ሾው እና ዝግጅቶችን የምናካሂድ ይሆናል። ለነዋሪዎች ጥቅም እና በሁሉም ረገድ ከተማዋን ለማሻሻል መስራታችንን እንቀጥላለን። ውድ ነዋሪዎች፣

2 עיצוב: אגף הסברה, דוברות ופרסום. הפקה:

የእናንተው ራሚ ግሪንበርግ የከተማው ከንቲባ 0546733156

תושבות יקרות ותושבים יקרים,

העיר פתח תקוה נמצאת כעת בתנופת פיתוח אדירה, וממשיכה בקידום מגוון פרוייקטים לרווחת התושבים ושגשוג העיר. במקביל, אני שמח לבשר כי רשות ש"ח לכל משק בית ועסק. 100 המים אישרה את בקשתנו להחזיר בקרוב כ במהלך החודשים האחרונים הובלתי בהנהלת התאגיד מיתב בחינה של מספר חלופות המאפשרות שימושים שונים ביתרות התאגיד. בהתאם להוראות החוק, ש"ח לכל משק בית ולכל עסק. מדובר 100 הוחלט שהתאגיד יחזיר את הרווחים שהצטברו לציבור בסך כ בהחזר שיתקבל במהלך התקופה הקרובה עבור כלל הרשויות שבהן פועל התאגיד מיתב. נציין שהתאגיד מבצע במקביל עבודות לשיפור תשתיות המים והביוב בעשרות מיליוני ש"ח לרווחת הצרכנים. החזר הרווחים לצרכני המים מצטרף לשורה של החלטות שקיבלנו בשנים האחרונות אשר במסגרתן הורדנו גם את תעריפי הארנונה, במקביל לתנופת פיתוח אדירה בכל רחבי העיר ובכל התחומים. דונם של ריאה ירוקה, 10,000 בנוסף, אנו ממשיכים בקידום פארק המטרופוליני ירקון, המתפרש על שטח של לטובת פנאי ובילוי. במסגרת זו העירייה תקדם את ביצוע יער השירים שיוקם בסמוך לבריכת החורף אשר הכניסה אליה מרחוב בן חור פינת רבקה גובר. במקביל, אנו ממשיכים לקדם את ההתחדשות העירונית לטובת איכות חיי תושבי השכונות הוותיקות ובטיחות המבנים. רק לאחרונה אושרו בותמ"ל שני פרויקטים משמעותיים: התכנית להתחדשות מתחם ארגוב אושרה למתן תוקף - מה שיאפשר בקרוב להוציא היתרי בנייה, וכן אושרה להפקדה ההתחדשות במתחם אנסקי. מדובר בשתי תכניות משמעותיות שיתממשו בקרוב, להן התושבים מצפים שנים רבות. ההתחדשות העירונית היא כורח המציאות ונמשיך לקדם פרוייקטים חשובים אלו תוך שימת דגש על פיתוח מבני ציבור וחינוך, מרחבים ירוקים וגינות ציבוריות, וכל הדרוש מבחינה ציבורית, תשתיות תחבורה ותחב"צ. למדינת ישראל התקיימו 75 לצד הפיתוח האדיר, אנחנו משקיעים רבות גם באירועי תרבות. ביום העצמאות ה בעיר שש במות שמחה ושפע של אירועים, ובמהלך הקיץ והחופש הגדול נקיים מגוון רחב של אירועים לילדים, בני נוער ומבוגרים. בין היתר יתקיימו השנה אירועי "ווליום בפארק" עם אמנים מובילים, פסטיבל הבירה, פסטיבל היין, מסיבות נוער, הופעות ואירועים בפארקים, בהיכלי התרבות ובתיאטראות ברחבי העיר. נמשיך לפעול לרווחת התושבים ולקידום העיר בכל היבט שיידרש.

שלכם,

רמי גרינברג, ראש העיר 054-6733156

3

ממשיכים לתגבר את סיירות הביטחון בכל רחבי העיר

מצלמות האבטחה הפרוסות בעיר לטובת מתן מענים בזמן אמת. כמו כן, הוקמו סיירות עירוניות אשר במסגרת פעילותן נתפסו מאות מקרי פשיעה בזמן אמת, כמו סיירת אופנועים המורכבת מיוצאי יחידות קרביות, סיירת שטחים פתוחים ועוד.

תופעה המורגשת כמעט בכל הארץ. סיירי הלילה פעלו בנוסף לשיטור העירוני ולסיירות הוונדליזם, כך שבמקביל מתאפשר להרחיב גם את האכיפה כנגד אירועי וונדליזם, שימוש בנפצים ועבירות נוספות הפוגעות באיכות חיי התושבים. בנוסף, העירייה ממשיכה בהתקנת מצלמות ברחבי העיר, בצמתי הכניסה והיציאה, בגנים הציבוריים ובמרחב הציבורי. בדומה לשגרת הפעילות הקיימת, סיירי הלילה יפעלו על ידי המשל"ט העירוני, יתריעו ויפעילו כוחות עירייה ומשטרה על כל חשד. כזכור, בשנים האחרונות הוקם , בו נסקרות 24/7 משל"ט עירוני המאוייש

בהתאם לתכנית העבודה לתגבור כוחות הביטחון העירוניים, תכנית שתוקצבה לאחרונה במאות אלפי שקלים, הורחב מערך סיירי הביטחון בשנה האחרונה, כאשר החל מהשבועות האחרונים תוגבר מערך סיירי הביטחון העירוניים בלילות סיירים רגליים, 5 סיירות רכובות ו- 8 ב- סיירים רק 20 כאשר בסה"כ ישנם כ- כחות ביטחון 30 בלילה. זאת בנוסף לכ- 120 עירוניים שפועלים ביום לצד כ מאבטחים במוסדות החינוך והרווחה. נוכחות הכוחות תהדק את ההרתעה כנגד גנבי רכב, לצד פעילות המשטרה אשר אמונה על הטיפול בתופעת גניבות הרכבים, בימים אלו העירייה מקדמת את הקמת הגשר בין רחוב רבין למשה דיין, מעל רחוב ז'בוטינסקי, אשר יבטיח תנאי נסיעה והליכה משופרים ויאפשר מענה מיטבי להתפתחות מתחמי העסקים והבילוי באזור. מדובר במגה פרוייקט שעלותו נאמדת בלמעלה ובמסגרתו יתאפשר מעבר ₪ מיליון 130 מ של אוטובוסים ורכבים פרטיים מדרום לצפון וכן להפך. כיום ניתן לפנות ימינה ושמאלה לרחוב ז'בוטינסקי בלבד. הגשר יאפשר גישה נוחה למרכזי העסקים כאשר ארבע הזרועות שלו יבנו במתחם ביג העתידי, בסר, גלובל וזרוע נוספת במתחם חברת החשמל לשעבר. מעל הגשר יוקם מפרץ לאוטובוסים שיאפשר גישה נוחה לעובדים הרבים שיגיעו למתחמי העסקים והבילוי באזור או לתחנת הרכבת הקלה הממוקמת בסמוך. הפרוייקט כולל הטמנת תשתיות וקווי מתח גבוה. לצד הרכבים הפרטיים, הצומת הזו מאפשרת מעבר חשוב לרק"ל

ממשיכים בקידום פרויקטים והפעם: יצירת קישוריות בין רחוב רבין לרחוב משה דיין

משה דיין. זאת בשונה מהמצב הקיים שלא מאפשר מעבר בין רבין למשה דיין, אלא רק פניות לז'בוטינסקי. משתמשי התחב"צ שיעלו או ירדו בתחנה שתוקם במרכז הגשר, לא יסתכנו בחצייה של שלושה נתיבים לכל כיוון ושני נתיבים נוספים של הרכבת הקלה.

ואוטובוסים. לכן במצב נתון (בלי הגשר) זמן החצייה של הולכי הרגל מצפון לדרום (רבין - משה דיין) - הוא יחסית גבוה. לכן, הגשר יאפשר, מחד, הליכה רציפה ובטוחה (מבלי לחצות צומת סואן ומסוכן) ומאידך יאפשר לאוטובוסים ולרכבת הקלה לנוע באופן זורם. בנוסף, יסלל נת"צ על הציר רבין -

NCA קרדיט: משרד חן אדריכלים

4

מיליון ש"ח יוקם כביש 60- בעלות של כ משכונת נוף ירקון לכיוון דרום

ראש העיר רמי גרינברג "במסגרת כלל הפרויקטים התנועתיים שאנחנו מקדמים בימים אלו בעלות של מאות מיליוני שקלים, נקדם גם את כביש עוקף עמישב אשר ישדרג את המערך התנועתי בתוך השכונות במזרח העיר. כפי שניתן לראות, בשנים הקרובות פתח תקוה תעבור מהפכה תחבורתית עם תחילת הפעילות של הרכבת הקלה, ובעתיד המטרו שיכנס לעיר, לצד שאר הפתרונות התנועתיים שאנחנו מקדמים עבור התושבים וכן עבור העובדים באזורי העסקים."

במסגרת כלל הפרויקטים התנועתיים שהעירייה מקדמת בימים אלו בכל רחבי העיר בשיתוף משרד התחבורה, יוקם כביש עוקף עמישב החדש אשר ייצור קישוריות בין מחלפון עמישב לבין תחנת הרכבת הכבדה המתוכננת לקום דרומית 6 וכן יאפשר קישוריות לכביש 471 לכביש לכיוון דרום. עלות הפרויקט נאמדת בכ- והוא עתיד להסיט ולמתן את ₪ מיליון 60 התנועה בתוך השכונות הדר גנים, עמישב ושכונת נוף ירקון החדשה שתוקם על שטח מחנה סירקין שמתפנה.

קידום המערך התחבורתי בעיר, אנחנו מקדמים ביתר שאת גם את התחבורה הציבורית, לרבות נתצ"ים, מתקני תחבורה, רכבת קלה, כבדה ושני קווי מטרו. המערך התחבורתי בכללותו, יחד עם אפשרויות התחב"צ, ישפרו את הנגישות התנועתית בתוך העיר ובכל מרחב גוש דן." התמונה להמחשה התמונה להמחשה

יוקם כביש ₪ מיליון 100 בעלות של גישה חדש לכיוון מזרח העיר

100 הפרוייקט עומדת על למעלה מ- 3 ובמסגרתו יוקם כביש שאורכו ₪ מיליון מטרים. 40 ק"מ ורוחבו ראש העיר רמי גרינברג "הכביש החדש יהווה דרך גישה נוספת ומשמעותית לכיוון מזרח, מה שיפחית את העומסים על הצירים הקיימים היום. בנוסף, במסגרת

העירייה בשיתוף משרד התחבורה מקדמים בימים אלה מגה פרוייקט נוסף, במסגרתו יוקם כביש חדש שיחבר את 6 השכונות במזרח העיר לכיוון כביש במזרח, למחלף קסם ומחלף ראש העין. זאת בנוסף לכביש הממוקם במקביל הקיים. עלות ההשקעה בקידום 483 -

5

העירייה ממשיכה בפיתוח ושדרוג מגרשי הספורט ברחבי העיר!

בהמשך לפעילות הרבה שהעירייה מקדמת לעידוד בני הנוער לשירות משמעותי, ראש העיר רמי גרינברג החליט לקדם את קריאת שם הפארק החדש שהוקם ברחוב ארלוזרוב בסמוך לחדר האוכל הישן של גבעת השלושה, על שמו של לוחם סיירת מטכ"ל, סגן אלוף עמנואל מורנו ז"ל. עמנואל נפל בסופה של מלחמת לבנון השנייה, ביום ,) 19.8.2006 שבת, כ"ה באב תשס"ו ( בהובילו כמאה לוחמים למבצע חשאי בעורף האויב. יעדי המשימה הושגו במלואם, אך במהלך הפעולה נתקלו הלוחמים באש המחבלים, ועמנואל נהרג. עמנואל היה הלוחם הבכיר ביותר בצה"ל שנפל במלחמת לבנון השנייה, בנפלו. לאחר נפילתו הוענק לו ציון 35 בן לשבח על פועלו רב השנים למען ביטחון במסגרת כלל עבודות השדרוג שהעירייה מבצעת בימים אלו, לאחרונה החלו העבודות לשדרוג ופיתוח מגרשי ספורט נוספים ברחבי העיר. העבודות כוללות שדרוג ושיפוץ המגרשים במרחב הציבורי ובמסגרות החינוך, לרבות שדרוג התאורה במגרשים, ביצוע הצללות, החלפת סלים ושערים, שיפוץ המשטחים והחלפה לדשא סינטטי. העבודות מתקיימות, בין היתר, במגרשים ברחובות טבריה, יונה, ביה"ס שמעוני, עמל ב, ביה"ס רמון, בית מרקו ועוד. בנוסף, הוקם מגרש כדורעף בחטיבת בן גוריון, ומגרשים סינטטיים יוקמו באוניברסיטה הסינית וברחובות פינקל והמכבים, מתחם ספורט חדש לגיל השלישי יוקם ברחוב יהלום ועוד.

סא"ל עמנואל מורנו ז"ל יונצח בפתח תקווה!

היוזמות שאנחנו מקדמים לטובת עידוד בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל, החלטתי לקדם את הנצחת סא"ל עמנואל מורנו ז"ל. גם אם מטבע הדברים רוב פעילותו של מורנו טרם הותרה לפרסום, אין ספק שמורשתו תהווה עידוד משמעותי לנערי ונערות פתח תקוה לקראת גיוסם לצבא. לכבוד הוא לנו יהיה להנציח את סא"ל מורנו בעיר ובכך להמשיך בפעילות החשובה למען הדור הצעיר בפתח תקווה."

מדינת ישראל, ועל השתתפותו בפעילויות מבצעיות במלחמת לבנון השנייה. מדובר בפארק ברחוב ארלוזרוב, שהוקם בסמוך לחדר האוכל הישן של גבעת השלושה שיושמש גם הוא בחודשים הקרובים לטובת פנאי ובילוי, עם מדשאה רחבה, עצים ותיקים וחדשים, ספסלים שבקרוב יותקנו לצד חיבור לגן יונתן הסמוך ולמתחם התרבות בצידו השני של הכביש שכולל את פארק יד לבנים, המוזאון לאומנות, מוזאון ראשונים, בית יד לבנים, תיאטרון הדופן, גן החי ומוזאון האדם והסביבה. בימים אלו העירייה ממשיכה לפתח את כל המתחמים הציבוריים משני צדי הכביש, לצד יציאה למכרז להפעלת עגלת קפה במתחם. ראש העיר רמי גרינברג "במסגרת כלל

6

מרכז טיפולים ייחודי

עיריית פתח תקווה תקים מרכז טיפוליים ייחודי שיכלול בריכה טיפולית בה ניתן יהיה לקיים שיעורי שחייה לפעוטות, שחייה שיקומית, טיפולי הידרותרפיה ועוד, תוך אפשרות לקביעת טיפולים אישיים/ קבוצתיים רפואיים וחווייתיים מותאמים לפי צורך. בנוסף, הבריכה תשמש גם לחוגי התעמלות ושחייה למגוון גילים. הבריכה החדשה תוקם במועדון ספורט , בשכונת 34 המושבה ברחוב מינץ מפ"ם, בעלות של כמיליון שקלים, בנוסף לבריכות הקיימות במקום.

שדרוג הגינות וחידושן

במסגרת תנופת הפיתוח המורגשת בכל רחבי העיר, אנו ממשיכים בשדרוג הגינות וחידושן, תוך החלפת משטחי דשא, החלפת מתקנים, התקנת ספסלים, תאורה והצללה, גינון וכל הנדרש בכל גינה וגינה.

גינת כרמלי בשכונת עין גנים

גינת אוזן בשכונת אחדות

גינת אלי כהן בשכונת עמישב

יער השירים יוקם במסגרת פיתוח הפארק המטרופוליני בירקון!

מתחמי ישיבה מוצללים ועוד. בנוסף, המבקרים ביער יוכלו להיחשף למידע אודות שירים ישראלים שונים ויוצרים מוסיקאליים בעזרת שלטי הסבר שיוצבו במרחב. התכנים שיוצגו אודות הזמר העברי יקבעו ע"י וועדה אומנותית. בנוסף, המתחם ישמש עבור אירועים אקולוגיים ומוקד התכנסות לסיורים לימודיים של בתי הספר השונים בעיר.

במסגרת פיתוח הפארק המטרופוליני דונם, 10,000 ירקון פ"ת שישתרע על פני העירייה תקדם את ביצוע יער השירים שיוקם בסמוך לבריכת החורף אשר הכניסה אליה מרחוב בן חור – רבקה גובר. הפרוייקט בשיתוף עמותת "מיתר" ואיגוד מלחיני ישראל והוא כולל שתילת עצים, ביצוע רחבת כניסה מזמינה, 250 כ מבואות גישה למוקדים שונים במרחב, שבילים מונגשים ומוקדי התכנסות,

7

בשנה הקרובה - בתי ספר נוספים בעיר יעברו למסלול לימודים ברוח החינוך המונטסורי

הנהלות בתי הספר והמחנכות נערכות להתאמת הלמידה הרצויה עבור תלמידי ביה"ס בהתאם לעקרונות השיטה, כך למשל תעודכן תכנית הלימודים, ירכשו עזרי למידה וסביבת הלמידה תתואם לשיטה. צוות בית הספר ילווה ביועצת אקדמית המומחית בתחום.

ומכבדת אותם כאדם. גישה זו נשענת על עקרונות של מתן עצמאות, הרחבת מיומנויות הבחירה, לימוד מתוך חקירה, תנועה במרחב ולמידה דרך כל החושים. "עזור לי לעשות את זה בעצמי" - משפט מפתח המהווה מוטו מרכזי בשיטת חינוך זו שפותחה ע"י ד"ר מריה מונטסורי.

החינוך היסודי מרחיב את מגוון האפשרויות החינוכיות ובשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ד) ייפתחו בעוד שני בתי ספר בעיר מסלול לימודים ייחודי, צומח, ברוח החינוך המונטסורי. בית ספר אמיר (באשכול עין גנים) ובית ספר חיים חפר (באשכול אם המושבות), שני אלו בנוסף למסלול אשר קיים בבית ספר אלימלך כנר (באשכול כפר גנים) בו קיים כבר מחזור ג' הלומד בגישה זו. החינוך המונטסורי שם דגש על למידה כוללנית, מקיפה ושלמה, המציבה במרכז את הצרכים של כל ילדה וילד עיריית פתח תקווה באמצעות החברה העירונית מקפ"ת עושה בימים אלו צעד משמעותי נוסף בקידום מעונות היום לרווחת ילדי הגיל הרך. כזכור, בשנים האחרונות העירייה הקימה מספר מעונות יום חדשים ברחבי העיר וכן לקחה את המושכות בניהול המעונות הפרטיים שהתקשו להעמיד אנשי צוות וכד'. במסגרת זו, העירייה דאגה לשייך את המעונות לתמ"ת ובכך לאפשר זכאויות לסבסוד. בתוך כך, לאחר הליך בירוקרטי שנערך מול רשויות המדינה האמונות על הנושא, התקבלו לאחרונה סמלי המוסד עבור המעונות המנוהלות ע"י מקפ"ת שנפתחו בתחילת שנת הלימודים הנוכחית- כפר גנים, כפיר, משורר ומאור יהודה. המשמעות היא, שבימים הקרובים יוכלו ההורים במעונות המדוברים להגיש בקשות לקבלת דרגה ע"י התמ"ת וסבסוד שכר הלימוד בהתאם. ההורים שימצאו זכאיים יקבלו החזר גם על שאר החודשים אחורה, כאשר במקביל מקפ"ת ספגה עד כה את עלויות הסבסוד

מעונות עירוניים נוספים יקבלו את סיבסוד התמ"ת!

ודואגים להפעיל אותם באמצעות משאבי עירוניים. קבלת הסמלי מוסד עבור המעונות מהווה הכרה של המדינה במעונות שלנו ומביא בשורה חשובה עבור ההורים. אני מודה לחברה העירונית מקפ"ת על קידום הפרוייקט החשוב לרווחת ילדי הגיל הרך בפתח תקווה."

עבור ההורים שקיבלו דרגה בשנה שעברה. ראש העיר רמי גרינברג "עיריית פתח תקוה הינה רשות פורצת דרך בתחום הגיל הרך, כאשר הקימה לראשונה את האגף לגיל הרך הפועל באמצעות משאבי הרשות, ומאפשר בקרה במעונות והדרכה למנהלי המעונות. לצד זאת, אנחנו מקמים מבני מעונות יום

התמונה להמחשה

8

ענן - מרכז לחדשנות

משחקים ומיצגים טכנולוגיים המפגישים את התלמידות והתלמידים עם תחומי העתיד, יחשפו אותם אל המתרחש "מאחורי הקלעים" ויספקו הסבר אודות הטכנולוגיה עליה מבוסס המשחק. המרחב השני נקרא "עפים" ובו מרחב פתוח וגמיש לדיון, העמקה, העשרה וקבלת כלים להשתלבות במקצועות העתיד. במרחב "עפים" יהיה קיר השראה, קיר לרעיונות משותפים, קיר להרצאות וסרטונים, קיר בו היצע לכלי עבודה רלוונטיים ועוד. בקומה השנייה יש כיתות ומרחבים לקיום סדנאות ולמידה בעקבות הביקור בענן. במרכז לחדשנות יבקרו באופן קבוע תלמידי כיתות ד'-ו' מכלל בתי הספר היסודיים בעיר. במקום יתקיימו גם פעילויות, חוגים ואירועים לתושבי השכונה והסביבה.

נפתח הענן – מרכז לחדשנות, יזמות וטכנולוגיה בבית ספר קיבוץ גלויות, בשכונת דדו-יוספטל, מיזם לו שותפות חברת פיינל והאגף לחינוך יסודי, מינהל החינוך בעיריית פתח תקווה. הענן יספק מענה מתקדם וחדשני לתלמידי בית הספר, לכלל תלמידי ותלמידות בתי הספר היסודיים בעיר ולקהילה בכלל. המרכז הייחודי מסוגו הוקם במבנה ישן במרחב של בי"ס קיבוץ גלויות שלא נעשה בו שימוש לצרכי לימוד מיליון 4 כבר שנים. עלות הפרויקט כ- בהשתתפות העירייה וחברת פיינל ₪ ) שהשקיעו בבנייה, בתכנון חללי Final ( הלמידה ובנייתם, בציוד ובהתקנתו. בקומה הראשונה קיימים שני מרחבים: "משחקים" בו יש משחקים ומיצגים טכנולוגיים ואינטראקטיביים, מרחב התנסות, חוויה ויצירת סקרנות. עמדות עיריית פתח תקווה משקיעה מיליוני שקלים בהשלמת ביצועים בתחום הנגישות בהתאם לחוק לשוויון זכויות. במסגרת העבודות, העירייה מקדמת נגישות במרחב העירוני הפתוח, כגון בגנים ציבוריים, מגרשי ספורט, פארקים ועוד. העבודות כוללות התקנת פסי אזהרה ומשטחי אזהרה בעלי טקסטורה שונה לזיהוי מכשולים, פסים מובילים (למשל לברזייה), התקנת מעקה לאנשים עם מוגבלות, סימון פינות המעקה בצבע זוהר,

מקדמים נגישות במרחב העירוני

העבודות מבוצעות ע"י מינהל תפעול ואגף תשתיות, ובקרוב המיקומים של ויעמדו GIS האתרים הנגישים יעלו ל לרשות הציבור באמצעות אתר העירייה.

התקנת ספסלים עם בית אחיזה ייחודי לאנשים עם מוגבלות, התקנת מקומות ישיבה עם נגישות נוחה לאנשים עם מוגבלות כולל מקום לעגלת נכים ועוד.

9

פ"ת מבין הערים המובילות בקידום ההתחדשות העירונית! בעיר בעתיד, גשרי הולכי רגל, מחלפים חדשים, הוספת נתיבי תחבורה ציבורית, לצד יצירת התשתית לתחב"צ יעיל כמו חניון לילה שמוקם בימים אלה בסמוך לבית העלמין ירקון ויאפשר להתחיל את העבודות להקמת התחנה המרכזית החדשה ועוד מגוון פרוייקטים נקודתיים שמטרתם לשמור על בטיחות העוברים בדרכים ולאפשר נגישות מיטבית בעיר ולכל מרחב גוש דן. ההתחדשות כוללת קידום מס' תכניות מרחביות לשכונות הוותיקות השונות במטרה שיהיה ניתן לקדם את ההתחדשות מהר ולתכנן את השכונות עם כל מה שנדרש לתושב מבחינה ציבורית. הותמ"ל אישרה למתן תוקף את "תכנית ארגוב"! בהמשך לפעילות שהעירייה מקדמת בתחום ההתחדשות העירונית לטובת איכות חיי התושבים ובטיחות המבנים בשכונות הוותיקות, הלמ"ס פרסמה לאחרונה נתונים המראים כי פ"ת נמנית 2022 על קבוצת הערים המובילות לשנת בקידום ההתחדשות. בתוך כך, על פי נתוני הלמ"ס, בשנה החולפת החלו בנייתן של דירות חדשות בפ"ת. כמו כן, פ"ת 2,079 נמנית על קבוצת הערים הבולטות שבהן העלייה בהתחלות 2022 נמשכה בשנת . אחוז 2021 הבנייה שנרשמה בשנת לעומת 2022 השינוי בהתחלות בנייה בין .53% עומד על תוספת של 2021 שנת בשנים האחרונות העיר פתח תקוה נמצאת בתנופת התחדשות בכל התחומים ובמסגרת זו העירייה מקדמת באמצעות מינהלת כרמים ומינהל ההנדסה את ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות - באופן מואץ ומושכל יחד. התחדשות עירונית היא כורח המציאות והיא זו שתאפשר לתושבי השכונות הוותיקות את "החירות" לה הם מייחלים, הכוללת איכות חיים וביטחון. במקביל, העירייה דואגת לצרכי הציבור בכל פרמטר ומקדמת מבני ציבור, תשתיות, מוסדות חינוך, גינות ציבוריות ועוד. העירייה מקדמת את התחבורה הציבורית ותחבורת ההמונים, עם הרכבת הקלה שתחל לפעול בקרוב ושני קווי המטרו שיפעלו

הותמ"ל אישרה למתן תוקף את תכנית ההתחדשות במתחם ארגוב, בצפון שכונת אחדות, מה שיאפשר בקרוב להוציא היתרי בנייה. מדובר בבשורה חשובה שתאפשר בקרוב לתושבים, מבנים בטיחותיים ואיכות חיים טובה.

דונם, 29.6 התכנית משתרעת על פני מבני שיכון 10 ובמסגרתה יהרסו (רכבות) במצב הנדסי רעוע. במקומם יח"ד, 913 תבנה שכונה חדשה עם מרתפי חנייה תת קרקעיים תוך שילוב של חללים ירוקים, מבני ציבור וחינוך, שטחי מסחר ומשרדים.

קרדיט: אדריכל גיא מילוסלבסקי

התכנית כוללת הקצאה ליחידות דיור בהישג יד, וכן אפשרות לקידום מערכת פינוי פנאומטית ירוקה המקטינה את כמות תנועת רכבי פינוי אשפה בסביבה, שידרוג גן ארגוב והרחבת מערכות הכבישים ההיקפיים, כולל מדרכות רחבות ושבילי אופניים. ראש העיר רמי גרינברג "מדובר בבשורה חשובה, לה התושבים מצפים שנים רבות. חשוב להבין כי ההתחדשות העירונית היא כורח המציאות ואנחנו מקדמים פרוייקטים חשובים אלו תוך שימת דגש על פיתוח מבני ציבור וחינוך, מרחבים ירוקים וגינות ציבוריות, וכל הדרוש מבחינה ציבורית לרבות תשתיות תחבורה ותחב"צ. נמשיך בפעילות החשובה למען תושבי השכונות הוותיקות והמשך התפתחות העיר."

10

ההתחדשות במתחם אנסקי אושרה בותמ"ל! הותמ"ל אישרה לאחרונה להפקדה את ההתחדשות במתחם אנסקי. מדובר בבשורה משמעותית עבור תושבי המתחם הוותיק שמצפים להתחדשות שנים רבות. המתחם ממוקם בין הרחובות אנסקי - אמסטרדם - קפלן, ומשתרע דונם בסה"כ. התכנית הינה 25.3 על פני תכנית מפורטת לפינוי בינוי באזור הסמוך לתחנת מטרו ורכבת קלה ובו ישולבו מוסדות ציבור חדשים ומרחבים ירוקים וגינות ציבוריות. כמו כן, התכנית מציעה דירות קטנות המותאמות לזוגות צעירים. מדובר בפרוייקט שיבטיח את איכות חיי התושבים ויאפשר מגורים במבנים מודרניים ובטוחים. ממשיכים לקדם את התחדשות העיר בכל פרמטר שידרש! MYS Architects הדמיה:

2030 חזון העיר פתח תקווה

קיימות ואיכות סביבה איכות חיים החזון הוצג בפני תושבי ותושבות בהיכל 17.1.23 העיר באירוע חגיגי ב התרבות העירוני ובקרוב יתקיימו מפגשים נוספים בנושא, ברחבי העיר. פרטים באתר העירייה.

לפרויקטים שונים. חזון העיר לשנת מבוסס על עשרה צירים מרכזיים: 2030 פיתוח מתחמים חדשים למגורים התחדשות עירונית עסקים, תעשייה והייטק תחבורה בת קיימא תרבות חינוך אורבניות תוססת קהילה

לראשונה באם המושבות הוחלט על חזון לעיר פתח תקוה, אשר חוגגת בקרוב שנים להיווסדה. במשך שנים הלכה 145 המושבה הקטנה וצמחה לעיר גדולה ומובילה בישראל, אך על אף ההתפתחות הרבה שלה לא נקבע מעולם חזון שהיה נר לרגלי קובעי המדיניות. ראש העיר רמי גרינברג הינחה את מנהל האגף לתכנון אסטרטגי להוביל , 2030 מהלך לקביעת חזון העיר לשנת ובתום שלוש שנים של עבודה מאומצת, שכללו מפגשי תושבים ומפגשי מנהלים בתחומים השונים ברשות, התגבש חזון העיר, המציג תמונת עתיד רצויה בתחומים השונים, הן ברמת הצהרת כוונות והן בהתייחסות קונקרטית

האגף לחינוך מיוחד עבר למשכנו החדש 03-9052593 ,8 ברחוב אנדרסן יותר מרווח – יותר יעיל – יותר נוח. כל המענים של החינוך המיוחד תחת קורת גג אחת!

11

מרוץ הלילה של פתח תקווה 8.6.23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software