פלא שף | קטלוג 2019/20

תבניות סיליקון מאה

גלילים

גליל ,869189 48 | מ"ל 39 Ø50 X H 20 365X585 : מגש

גליל ,864802 40 | מ"ל 144 Ø54 X H 70

גליל ,862756 54 | מ"ל 39 Ø50 X H 20

גליל ,86389 48 | מ"ל 52 Ø45 X H 34

גליל ,862934 60 | מ"ל 50 Ø40 X H 40

86141 גליל עם חתך תחתי

גליל ,863899 40 | מ"ל 82 Ø60 X H 30

גליל ,86167 24 | מ"ל 145 Ø69 X H 40

גליל ,862933 28 | מ"ל 108 Ø62 X H 35

גליל ,863483 24 | מ"ל 108 Ø62 X H 35

24 | מ"ל 57 Ø59 X H 22

גליל ,8611404 24 | מ"ל 63 Ø82 X H 12

גליל ,861377 24 | מ"ל 139 Ø81 X H 28

גליל ,864523 24 | מ"ל 196 Ø80 X H 40

גליל ,86723 24 | מ"ל 96 Ø79 X H 20

גליל ,861348 24 | מ"ל 113 Ø70 X H 30

גליל חתוך ,864088 32 | מ"ל 102 70X35XH50

גליל מרופד ,862857 24 | מ"ל 130 Ø67 X H 39

גליל ,8611420 40 | מ"ל 119 Ø55 X H 55

גליל ,863045 24 | מ"ל 124 Ø90 X H 20

טארטלטים וטאטנים

טאטן ,863517 8 | מ"ל 605 Ø132 X H 50

טאטן ,864480 12 | מ"ל 366 Ø120 X H 35

טאטן ,86229 12 | מ"ל 316 Ø107 X H 40

טאטן ,8611309 15 | מ"ל 150 Ø100 X H 20

טארטלט ,8611372 24 | מ"ל 97 Ø82 X H 22

טארטלט ,864505 30 | מ"ל 61 Ø70 X H 23

כיפות

כיפה מוחרצת ,864077 24 | מ"ל 97 Ø70 X H 40

כיפה ,86379 24 | מ"ל 122 Ø78 X H 38

כיפה ,8610457 24 | מ"ל 110 Ø70 X H 40

כיפה ,865230 24 | מ"ל 58 Ø60 X H 30

כיפה ,869020 54 | מ"ל 33 Ø50 X H 25

49

Made with FlippingBook - Online catalogs