פלא שף | קטלוג 2019/20

דגמי מיני מעוגלים

864340 חצי כדור מיני 77 | מ"ל 20 Ø42 X H 21

8611681 כיפה עם חתך תחתי

חצי כדור מיני ,86380 96 | מ"ל 9 Ø31 X H 17

פונפון מיני ,86609 96 | מ"ל 15 Ø41 X H 18

פונפון מיני ,863587 104 | מ"ל 15 Ø35 X H 18

28 | מ"ל 20 Ø34 X H 28 195X295 : מגש

8611600 קנל עם חתך תחתי

ערמונים מיני ,86550 96 | מ"ל 16 38X40XH20

מיני טיפה ,86226 78 | מ"ל 14 49x32xH 19

מיני ספירלה ,864125 70 | מ"ל 15 Ø40 X H 25

מיני בוש ,865026 60 | מ"ל 9 45x20xH 13

50 | מ"ל 35 70x38xH 13

869580 מיני לב

864107 מיני פרח

96 | מ"ל 11 40x36xH 17

70 | מ"ל 22 41x41xH 20

דגמי מיני גיאומטריים

864460 מיני מרובע 96 | מ"ל 28 38x38xH 20

86177 מיני מרובע 96 | מ"ל 17 31x31xH 20

86313 מיני פירמידה קטומה

864540 מיני פירמידה 96 | מ"ל 11 34x34xH 24

מיני מתומן ,864362 55 | מ"ל 25 Ø39 X H 23 365X585 מגש:

96 | מ"ל 13 35x35xH 22

865024 טבעות מחוברות 30 | מ"ל 25 100x20xH 15 290x380 : מגש

מיני טרפז ,86281 104 | מ"ל 7 33x33xH 9

מיני סילואט ,864155 78 | מ"ל 19 50x27xH 15

מיני מלבן ,863314 72 | מ"ל 13 49x26xH 11

48

לחלץ לאחר הקפאה

Made with FlippingBook - Online catalogs