פלא שף | קטלוג 2019/20

טארטלטים ובסיסי פאי

טארטלטים מיני

60002 602 שוקו 2B דגם | מלוח 2 דגם | מתוק 2 דגם 14XØ39 | ' יח 400 עגול 6002

600022 6022 שוקו 2B דגם | מלוח 2B דגם | מתוק 2B דגם 14X35X35 | ' יח 400 מרובע 60022

60001 601 שוקו 1 דגם | מלוח 1 דגם | מתוק 1 דגם 14X70X30 | ' יח 240 סירה 6001

טארטלטים אישיים

605 מתוק 5 דגם יח' 240 פרח 11XØ50

60004 604 שוקו 4 דגם | מלוח 4 דגם | מתוק 4 דגם 11XØ50 | ' יח 240 עגול 6004

6003 603 מלוח 3 דגם | מתוק 3 דגם 11XØ60 | ' יח 150 עגול

טארטלטים "צרפתיים"

60006 606 שוקו 600 דגם | מלוח 600 דגם | מתוק 600 דגם 14X60X60 | ' יח 150 מרובע 6006

6000300 600300 60300 שוקו 300 דגם | מלוח 300 דגם | מתוק 300 דגם 14XØ60 | ' יח 150 עגול

600044 6044 שוקו 400B דגם | מלוח 400B דגם | מתוק 400B דגם 14X45X45 | ' יח 240 מרובע 60044

6000400 600400 60400 שוקו 400 דגם | מלוח 400 דגם | מתוק 400 דגם 14XØ50 | ' יח 240 עגול

13

Made with FlippingBook - Online catalogs