מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

נהלים

חובה לקלוט הזמנות חישגד ולבצע אקטיבציה לכרטיסים המוצגים למכירה.

חובה לדאוג שבנקודת המכירה קיים פרסום עדכני של הפיס לפי הנחיות משרד המשווק.

חובה להגיש ללקוח ספח אישור זכייה/אי-זכייה.

ספרות אחרונות של ת.ז תעשה בידי 4 הקלדת הלקוח בלבד!

בעת תקלה ו/או כאשר טופס יצא לא תקין מהלוטומט, חלה חובה לעצור את העבודה, לדווח למשרד המשווק ולהוציא דוח הימור אחרון. (תפריט ראשי - הדפסה חוזרת - הימור אחרון)

Made with FlippingBook Ebook Creator