מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

אזהרות אסור! למכור מוצרי פיס לקטינים מתחת לגיל ובכל מקרה שיש ספק – אין ספק 18 ומבקשים מהלקוח להציג תעודה מזהה.

אסור! למכור מוצרי פיס בהקפה (חוב).

אסור! לזכיין / עוזר זכיין / קרוב משפחה מדרגה ראשונה לעשות שימוש בחישגד עצמי (מתוך המלאי האישי של הזכיין).

רק זכיין / עוזר זכיין אשר עברו הסמכה מטעם הפיס רשאים למכור מוצרי פיס.

Made with FlippingBook Ebook Creator