מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

נהלים התחשבנות מתבצעת פעמיים בשבוע בימים ראשון ורביעי. באחריות הזכיין בלבד לדווח למשרד המשווק על שינויים וזאת עד השעה ביום ההתחשבנות. 11:30 בעת גניבת חישגד / כרטיסי השתתפות / אירוע תקיפה / אירוע פלילי כזה או אחר יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק. ביטול מנוי פיס יעשה בידי הלקוח בלבד בדרכים הרלוונטיות מול שירות הלקוחות של מפעל הפיס.

על כל תקלה במסכי הפיס ושידורי ההגרלות יש לדווח באופן מידי למשרד המשווק.

חל איסור על הזזה/השחתה/הסתרה של ציוד וריהוט מפעל הפיס.

Made with FlippingBook Ebook Creator